Triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành tốt Chủ đề năm 2023 của EVNNPT là: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Triển khai rộng rãi các hoạt động Văn hóa EVNNPT và truyền thông nhằm hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT

Triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành tốt Chủ đề năm 2023 của EVNNPT là: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Triển khai rộng rãi các hoạt động Văn hóa EVNNPT và truyền thông nhằm hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT

Số lượt xem: 197

Ngày 10/3, tại TP Đà Nẵng, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB)  tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất kinh doanh, phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn trong năm và triển khai kế hoạch năm 2023,

Dự hội nghị có ông Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cùng các đồng chí Lãnh đạo các Ban chức năng của EVNNPT.

Về phía CPMB có ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc, ông Đinh Văn Tuấn – Chủ tịch Công đoàn, các Phó Giám đốc và đông đảo cán bộ công nhân viên CPMB.

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu

Năm 2022, dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên CPMB đã đã hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ EVNNPT giao, từ Đảng ủy, chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên. Điều này thể hiện và phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt bậc của toàn thể CBCNV CPMB.

Trong đó, năm 2022 CPMB đã khởi công được 9 dự án, đóng điện được 11 dự án. Trong đó đã hoàn thành 2 dự án quan trọng là đóng điện toàn bộ đường dây 500kV mạch 3 đảm bảo kết nối và vận hành an toàn hệ thống lưới điện 500kV Bắc – Nam và đóng điện cụm dự án truyền tải giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1 vượt tiến độ giao. Đây là thành tích đánh giá sự quyết tâm, nỗ lực cao độ của CPMB trong quản lý điều hành dự án với điều kiện hết sức khó khăn.

Trong việc thực thi văn hóa EVNNPT, hàng năm, CPMB đã xây dựng kế hoạch về việc thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN), các tiêu chuẩn chấm điểm, trong đó bao gồm nội dung triển khai ký cam kết thực hiện VHDN; kiểm tra việc thực thi của CBCNV và các phòng chức năng. Các hoạt động đẩy mạnh thực thi VHDN tại CPMB được thực hiện một cách đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế.

CPMB thực hiện áp dụng quy định thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc trong EVNNPT theo Quyết định số 20/QĐ-EVNNPT ngày 07/01/2022 của EVNNPT. Cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”,… thực hiện nghiêm túc các văn bản về Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị.

Năm 2022, việc làm và thu nhập của người lao động tại CPMB được đảm bảo, thực hiện việc phân phối tiền lương và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động theo quy định. Hàng tháng thực hiện việc đánh giá hiệu quả công việc, thành tích lao động của từng phòng, từng cá nhân, định kỳ 06 tháng họp rà soát, đánh giá, xếp loại hệ số chức danh công việc của từng người lao động.

Hành động mạnh mẽ để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT chúc mừng những thành công của CPMB trong năm 2022. Trong đó là điểm sáng hoàn thành các công trình trọng điểm EVN, EVNNPT giao.

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Công đoàn trong việc phát huy dân chủ cơ sở hỗ trợ có hiệu quả cho chuyên môn để hoàn thành các mục tiêu cơ bản năm 2022 như: tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm (2020 – 2025); Hoàn thành tốt chủ đề năm 2022 của EVNNPT: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” - đảm bảo khởi công, đóng điện các dự án quan trọng, nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ; tuyên truyền đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ của cuộc CMCN4.0 vào hoạt động SXKD; triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040.

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đề nghị Công đoàn CPMB tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực thi Văn hóa EVNNPT, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi ứng xử, tạo hình ảnh tốt đẹp trong xã hội và cộng đồng. Một số thông tin, định hướng trong điều kiện mới, xu hướng chung của thời đại trong công tác Công đoàn, một số chính sách mới trong qui chế dân chủ cơ sở, tiền lương… của Tổng công ty sẽ được đưa vào thảo ước lao động tập thể...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Tuyển – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CPMB toàn thể CBCNV đồng sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2023, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày kỷ niệm lớn của đất nước, ngành Điện và kỷ niệm 15 thành lập EVNNPT và 35 năm thành lập CPMB.

Ông Nguyễn Đức Tuyển đề nghị Công đoàn phối hợp với chuyên môn, động viên cán bộ, CNVC-LĐ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, đảm bảo các mốc tiến độ đã được phát động thi đua tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Thực hiện tốt phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm: Các dự án giải tỏa các nguồn thủy điện Tây Bắc (TBA 220kV Nghĩa Lộ và Đường dây 220kV Nghĩa Lộ - 500kV Việt Trì, Đường dây 220kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ); Các dự án mua điện Lào (TBA 220kV Nam Cấm, Đường dây 220kV Tương Dương – Đô Lương, Đô Lương – Nam Cấm),...

Phối hợp chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể người lao động trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 217/CT-CPMB ngày 12/01/2023 của CPMB đã ban hành, trong đó tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt Chủ đề năm 2023 của EVNNPT là: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và thực hiện 8 nội dung công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2023 ngay từ những ngày đầu năm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương lớn của EVN, EVNNPT, tiếp tục thực hiện đề án triển khai chiến lược phát triển của EVNNPT tại CPMB, tham gia xây dựng đề án nâng cao năng lực các Ban QLDA trực thuộc EVNNPT; Thực thi văn hóa EVNNPT,… để cán bộ, CNVC-LĐ chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ quá trình phát triển của EVNNPT, đơn vị.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị. Tham gia xây dựng, thực hiện chính sách tiền lương và các chế độ liên quan đến người lao động. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp hoạt động trọng tâm năm 2022 giữa Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện do chuyên môn và Công đoàn EVNNPT phát động.  

Ngoài những nhiệm vụ cần phải quyết tâm thực hiện trong năm 2023 nêu trên, thì trong năm nay, toàn thể người lao động CPMB phải nỗ lực, phấn đấu để tham gia đóng góp mang lại nhiều thành tích, thiết thực chào mừng lễ kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT, 35 năm thành lập CPMB.

Tại Hội nghị Chủ tịch Công đoàn EVNNPT trao giấy khen Công đoàn EVNNPT cho Công đoàn CPMB đơn vị hoàn thành sớm nhất và vượt chỉ tiêu sáng kiến giao trong chương trình 709 sáng kiến do Công đoàn điện lực Việt Nam phát động.


Các đại biểu tham dự hội nghị


Chủ tịch Công đoàn EVNNPT – Trịnh Tuấn Sơn trao giấy khen Công đoàn EVNNPT cho Công đoàn CPMB


Đồng chí Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Đức Tuyển – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CPMB phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

                                                                                                                           Xuân Tiến

10/03/2023
 

» Lễ đặt biển TBA Vân Phong

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 4)

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 3)

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 2)

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 1)

» Bản tin 12 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2022

» Ký sự truyền hình: Đường dây thế kỷ - Tập 5: Thắp sáng buôn làng

» 5 năm – Một dự án truyền tải điện vẫn đợi mặt bằng

» CÁC DỰ ÁN GIẢI TỎA CÔNG SUẤT CHO NMNĐ BOT VÂN PHONG 1: TĂNG TỐC VỀ ĐÍCH

» Phóng sự: Phát triển hạ tầng truyền tải điện gắn với quy hoạch điện VIII

» Đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện

» Câu chuyện hôm nay: Làm gì để dự án điện cấp bách về đích đúng hẹn?

» Những hoạt động nổi bật của EVNNPT năm 2021

» Quảng Nam: Tổ chức bảo vệ thi công đường dây 500Kv

» Đóng điện đường dây 500kv mạch 3 đoạn dốc sỏi - Pleiku 2 (VTV8)

» EVNnews Số 48 năm 2021

» Tháo gỡ khó khăn công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 tuyến Dốc Sỏi- Pleiku 2

» Giải bài toán áp lực truyền tải điện

» Bản tin ngành điện tháng 8

» Trạm biến áp 220kV Ninh Phước và đấu nối được gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

» EVNNPT làm việc với tỉnh ủy Hà Tĩnh liên quan đến công tác BTGPMB dự án Đường dây 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch

» Chuyên mục Năng lượng và Cuộc sống: Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV1 19h

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV8 18h

» Thời sự 19h VTV1 (18/02/2020) - Chậm tiến độ đường dây 500Kv Bắc Nam mạch 3

» Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động trên công trình ĐZ 500kV mạch 3

» Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại Gia Lai của đường dây 500 Kv mạch 3

» Tết sớm trên công trường DZ 500Kv Mạch 3 - Thời sự 19h VTV1

» Khởi công các dự án ĐZ 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch – Vũng Áng và sân phân phối 500 kV TTĐL Quảng Trạch, ĐZ 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, ĐZ 500 kV Dốc Sỏi – Pleiku 2

» Phim kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» Các công trình trọng điểm giai đoạn 2011 đến nay

» Hội diễn văn nghệ và teambuilding chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» EVN làm việc với các địa Phương về triển khai ĐTXD ĐZ 500kV Mạch 3 Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2

» Bản tin EVNnews số 39 đưa tin EVNNPT sẵn sàng ứng dụng công nghệ 3D cho các dự án lưới điện

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Thông tấn ngày 19/7/2016: 10 năm Trạm 220 kV Vũng Tàu mới có thể giải phóng mặt bằng

» Bản tin Thời sự VTV1 ngày 30/3/2016: Kết nối truyền tải điện với Lào

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Quốc hội ngày 11/02/2016: "Xuân về trên công trình điện Quốc gia"

» Phóng sự trên kênh truyền hình Nhân dân ngày 08/02/2016: "Đón tết cùng công nhân ngành điện"

» Phóng sự trên HTV1 18h30 ngày 07/02/2016: Đảm bảo cung ứng điện cho Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Bính Thân 2016

» Lễ đặt biển TBA Vân Phong

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 4)

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 3)

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 2)

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 1)

» Bản tin 12 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2022

» Ký sự truyền hình: Đường dây thế kỷ - Tập 5: Thắp sáng buôn làng

» 5 năm – Một dự án truyền tải điện vẫn đợi mặt bằng

» CÁC DỰ ÁN GIẢI TỎA CÔNG SUẤT CHO NMNĐ BOT VÂN PHONG 1: TĂNG TỐC VỀ ĐÍCH

» Phóng sự: Phát triển hạ tầng truyền tải điện gắn với quy hoạch điện VIII

» Đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện

» Câu chuyện hôm nay: Làm gì để dự án điện cấp bách về đích đúng hẹn?

» Những hoạt động nổi bật của EVNNPT năm 2021

» Quảng Nam: Tổ chức bảo vệ thi công đường dây 500Kv

» Đóng điện đường dây 500kv mạch 3 đoạn dốc sỏi - Pleiku 2 (VTV8)

» EVNnews Số 48 năm 2021

» Tháo gỡ khó khăn công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 tuyến Dốc Sỏi- Pleiku 2

» Giải bài toán áp lực truyền tải điện

» Bản tin ngành điện tháng 8

» Trạm biến áp 220kV Ninh Phước và đấu nối được gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

» EVNNPT làm việc với tỉnh ủy Hà Tĩnh liên quan đến công tác BTGPMB dự án Đường dây 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch

» Chuyên mục Năng lượng và Cuộc sống: Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV1 19h

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV8 18h

» Thời sự 19h VTV1 (18/02/2020) - Chậm tiến độ đường dây 500Kv Bắc Nam mạch 3

» Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động trên công trình ĐZ 500kV mạch 3

» Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại Gia Lai của đường dây 500 Kv mạch 3

» Tết sớm trên công trường DZ 500Kv Mạch 3 - Thời sự 19h VTV1

» Khởi công các dự án ĐZ 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch – Vũng Áng và sân phân phối 500 kV TTĐL Quảng Trạch, ĐZ 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, ĐZ 500 kV Dốc Sỏi – Pleiku 2

» Phim kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» Các công trình trọng điểm giai đoạn 2011 đến nay

» Hội diễn văn nghệ và teambuilding chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» EVN làm việc với các địa Phương về triển khai ĐTXD ĐZ 500kV Mạch 3 Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2

» Bản tin EVNnews số 39 đưa tin EVNNPT sẵn sàng ứng dụng công nghệ 3D cho các dự án lưới điện

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Thông tấn ngày 19/7/2016: 10 năm Trạm 220 kV Vũng Tàu mới có thể giải phóng mặt bằng

» Bản tin Thời sự VTV1 ngày 30/3/2016: Kết nối truyền tải điện với Lào

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Quốc hội ngày 11/02/2016: "Xuân về trên công trình điện Quốc gia"

» Phóng sự trên kênh truyền hình Nhân dân ngày 08/02/2016: "Đón tết cùng công nhân ngành điện"

» Phóng sự trên HTV1 18h30 ngày 07/02/2016: Đảm bảo cung ứng điện cho Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Bính Thân 2016

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH

ĐIỆN MIỀN TRUNG

Giấy phép số: 150/GP-STTTT ngày 16/04/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp.
Địa chỉ: 207- Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng
Copyright 2013 AMT
Allright reserved. Power by AMT

Điện thoại: 0236.2220366
Fax: 0236.2220367

 

HỖ TRỢ

Liên hệ ban biên tập
Liên hệ quảng cáo
Emaill hỗ trợ
Đóng góp ý kiến
MẠNG XÃ HỘI

Facebook
Twitter
RSS
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH

ĐIỆN MIỀN TRUNG

Giấy phép số: 150/GP-STTTT ngày 16/04/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp.
Địa chỉ: 207- Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng
Copyright 2013 AMT
Allright reserved. Power by AMT

Điện thoại: 0236.2220366
Fax: 0236.2220367

 

HỖ TRỢ

Liên hệ ban biên tập
Liên hệ quảng cáo
Emaill hỗ trợ
Đóng góp ý kiến
MẠNG XÃ HỘI

Facebook
Twitter
RSS