Triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành tốt Chủ đề năm 2023 của EVNNPT là: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Triển khai rộng rãi các hoạt động Văn hóa EVNNPT và truyền thông nhằm hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT

Triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành tốt Chủ đề năm 2023 của EVNNPT là: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Triển khai rộng rãi các hoạt động Văn hóa EVNNPT và truyền thông nhằm hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT

Số lượt xem: 184

 

THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN ĐẦU NĂM MỚI 2023

 

Năm 2022 tiếp tục một năm rất khó khăn đối với các hoạt động của EVNNPT trong công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và đặc biệt là tài chính do: lưới truyền tải điện vẫn còn tình trạng vận hành đầy tải, quá tải tại một số thời điểm; các khó khăn, vướng mắc kéo dài trong thủ tục chuẩn bị đầu tư, chuyển đổi đất rừng, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giá nguyên vật liệu tăng mạnh do hậu quả của dịch bệnh covid-19 và xung đột tại châu Âu làm đứt gãy chuỗi cung ứng trên thế giới; sản lượng điện truyền tải sụt giảm nhiều so với kế hoạch và t giá ngoại tệ tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty. Lãnh đạo Tổng công ty đã nỗ lực thực hiện mọi giải pháp để đảm bảo EVNNPT không bị lỗ trong năm 2022, tránh ảnh hưởng đến thu nhập của cán bộ công nhân viên và công tác thu xếp vốn cho các dự án ĐTXD trong những năm tiếp theo. Trong bối cảnh khó khăn đó, với sự quyết tâm và tập trung cao độ, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên EVNNPT đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao. Năm 2022, EVNNPT đã được EVN đánh giá là 1 trong 3 đơn vị thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là thành tích nổi bật, rất đáng tự hào của EVNNPT trong năm 2022.

Năm 2022, lưới truyền tải điện do EVNNPT quản lý đã truyền tải an toàn sản lượng điện là 211,47 tỷ kWh, tăng 5,28% so với năm 2021, góp phần quan trọng để EVN đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Tổn thất điện năng thực hiện năm 2022 đạt 2,54%, tăng cao 0,25% so với năm 2021, xuất phát chính từ nguyên nhân khách quan do khai thác cao các nguồn điện giá rẻ (nguồn thủy điện Tây Bắc, miền Trung và nguồn năng lượng tái tạo) trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng cao (than, dầu, khí), dẫn đến truyền tải cao trên lưới 500 kV Bắc - Trung - Nam để đảm bảo cấp điện cho miền Bắc, miền Nam. Trong năm vừa qua, với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giảm sự cố, toàn Tổng công ty đã giảm được 03 vụ sự cố so với năm 2021; tất cả các chỉ tiêu suất sự cố đều đạt so với kế hoạch được giao. Các sự cố đã được EVNNPT tập trung xử lý nhanh, khôi phục cấp điện kịp thời, không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng lớn đến quá trình cung cấp điện cho phụ tải và gây mất điện trên diện rộng. Đến hết năm 2022, toàn Tổng công ty đã chuyển 115 trong tổng số 146 trạm biến áp 220 kV (đạt 78,8%) sang vận hành theo tiêu chí trạm biến áp không người trực.

Trong công tác đầu tư xây dựng, mặc dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như ảnh hưởng dịch Covid-19 (trong các tháng đầu năm), vướng mắc kéo dài trong việc triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích đất rừng, xuất hiện thêm một số thủ tục liên quan đến chủ trương đầu tư, KHTTTHDA-1, KHTTTHDA-2, lựa chọn nhà thầu, Quy hoạch điện VIII chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt nên chưa giao, phê duyệt được một số dự án giá vật tư, vật liệu tăng cao,… nhưng các Ban, đơn vị đã rất cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện được khối lượng đầu tư lớn với tổng giá trị đầu tư thuần 11.898 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch năm 2022. EVNNPT đã hoàn thành đưa vào vận hành 42 dự án, trong đó có nhiều dự án quan trọng phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện BOT, năng lượng tái tạo, nâng cao năng lực truyền tải 500 kV Bắc - Nam và đảm bảo cung cấp điện cho các tỉnh, thành phố, khu vực kinh tế trọng điểm trên cả nước như: các ĐD 500 kV: mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi, NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân, Tây Hà Nội - Thường Tín, Long Thành rẽ Phú Mỹ - Sông Mây; trạm biến áp 500 kV Vân Phong; NCS các trạm biến áp 500 kV: Nho Quan, Đăk Nông, Sông Mây, Nhà Bè; các ĐD 220 kV: Thanh Hóa - Nghi Sơn - Quỳnh Lưu (mạch 2), Lào Cai - Bảo Thắng, Bắc Giang - Lạng Sơn; các trạm biến áp 220 kV: Tương Dương, Yên Hưng, Bắc Quang, Cam Ranh, ... Các kết quả trên đã thể hiện nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn rất lớn của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên EVNNPT.

Năm 2022, tình hình tài chính của EVNNPT gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của EVN và biến động của thị trường tài chính trên thế giới. EVNNPT đã tập trung thực hiện các giải pháp tối ưu hóa chi phí, tiết kiệm các khoản chi phí đến mức tối đa, thực hiện tối ưu hóa dòng tiền, tiết kiệm chi phí vay vốn, tăng nguồn thu, … để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. EVNNPT đã thực hiện các giải pháp tài chính phù hợp với quy định để EVNNPT có lợi nhuận. Các chỉ tiêu tài chính năm 2022 của EVNNPT đều đáp ứng quy định và đạt yêu cầu. Đảm bảo huy động đủ vốn cho các dự án đầu tư xây dựng hoàn thành tốt công tác quyết toán.

Trong nhiều năm qua, EVNNPT đã thực hiện tốt công tác rà soát, bố trí sắp xếp lao động, hạn chế tối đa tuyển dụng mới. Số lao động đến cuối năm 2022 là 7.007 người, giảm 78 người so với thời điểm 31/12/2021 mặc dù khối lượng quản lý tăng thêm so với thời điểm 31/12/2021 là 1.495 km đường dây 220 kV, 500 kV; 10 trạm biến áp (gồm 3 trạm biến áp 500 kV, 7 trạm biến áp 220 kV) và 6.865 MVA dung lượng MBA 220 kV, 500 kV.

EVNNPT đã hoàn thành tốt kế hoạch triển khai chủ đề năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, bao gồm 48 nhiệm vụ tương ứng với 3 nhóm công việc cụ thể bao gồm: “Thích ứng an toàn trong mọi hoạt động”; “Linh hoạtHiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và trong quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động và cao NSLĐ”. Kết quả này đã góp phần giúp EVNNPT đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của EVNNPT, giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, bão lũ.

Đối với công tác ứng dụng khoa học công nghệ, Tổng công ty đã tập trung triển khai thực hiện Chiến lược “Ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040” cùng Đề án “Chuyển đổi số trong EVNNPT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: (i) Trong công tác quản lý vận hành: EVNNPT đã hoàn thành số hóa 100% thiết bị lưới điện trên phần mềm quản lý kỹ thuật; hoàn thành xây dựng và triển khai ứng dụng số hóa trong công tác kiểm tra quản lý vận hành đường dây, trạm biến áp, thí nghiệm sửa chữa; triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích hình ảnh thu thập được từ thiết bị bay không người lái, camera để đánh giá tình trạng thiết bị trên lưới truyền tải điện; (ii) Trong công tác đầu tư xây dựng: EVNNPT đã hoàn thành ứng dụng 100% chữ ký số trong công tác thẩm tra, thẩm định, trình, duyệt dự án đầu tư, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán; đã hoàn thành module nhật ký thi công điện tử và triển khai thực hiện đối với các dự án đang thi công xây dựng; (iii) Trong lĩnh vực quản trị: đã có 497 quy trình nghiệp vụ được thực hiện trên các phần mềm dùng chung; triển khai thống nhất hệ thống văn phòng số trong toàn EVNNPT với 100% hồ sơ được số hóa.

Năm 2022, EVNNPT đã tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch triển khai Chiến lược của EVN tại EVNNPT, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên sâu trong các lĩnh vực quản lý vận hành và sửa chữa, lắp đặt thí nghiệm lưới điện truyền tải; Nâng cao năng lực pháp chế trong công tác quản lý hợp đồng tại các đơn vị; Thực hiện các đề án nâng cao năng lực cho các đơn vị; Triển khai ứng dụng hệ thống tự động hóa trạm biến áp do EVNNPT tự xây dựng; Đưa vào ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý vận hành lưới truyền tải điện; Thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công nghệ xử lý và nhận diện hình ảnh; Đẩy mạnh năng lực công nghệ thông tin cho NPTS, ...

EVNNPT đã đẩy mạnh thực hiện Văn hóa EVNNPT (trong đó chú trọng xây dựng và thực hiện văn hóa số) và công tác truyền thông trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt để nâng cao hiệu quả hoạt động của EVNNPT. Tổng công ty đã hoàn thành tốt công tác triển khai văn hóa doanh nghiệp theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của EVN và theo các kế hoạch đề ra với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: đào tạo Tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT cho Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên cơ quan EVNNPT và các đơn vị; xây dựng, nêu gương, học tập các điển hình văn hóa trong EVNNPT bằng hình ảnh, bài viết, video clip… trên các trang thông tin của EVNNPT, đơn vị.

Lãnh đạo EVNNPT và các đơn vị luôn quan tâm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, ổn định việc làm và tiền lương của cán bộ công nhân viên. Tiền lương của cán bộ công nhân viên được đảm bảo, phù hợp với chế độ hiện hành của Nhà nước. Công tác quản lý lao động tiền lương được thực hiện thống nhất từ EVNNPT đến các đơn vị. Công tác phân phối tiền lương của EVNNPT được thực hiện công khai, dân chủ, thu nhập của người lao động tiếp tục được duy trì ổn định.

Các nhiệm vụ trọng tâm khác như công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp; quản lý, quản trị; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động; công tác truyền thông, quan hệ quốc tế, ... đều được Tổng công ty tập trung đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tốt.

Năm 2023, dự báo chúng ta sẽ phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, chịu tác động của xung đột địa chính trị tại châu Âu, tình hình lạm phát và chính sách thắt chặt tiền tệ trên thế giới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tài chính, tôi đề nghị chúng ta phải tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, công việc trọng tâm sau:

Triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành tốt Chủ đề năm 2023 của EVNNPT là: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Triển khai rộng rãi các hoạt động Văn hóa EVNNPT và truyền thông nhằm hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, tiết kiệm được Tập đoàn giao, sử dụng triệt để vật tư thiết bị tồn kho; tiếp tục thực hiện các giải pháp để quản trị dòng tiền hiệu quả; đảm bảo thu xếp hiệu quả và đủ vốn cho công tác đầu tư xây dựng.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để rút ngắn thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tăng cường quản lý chất lượng dự án đầu tư; rà soát, tối ưu hoá danh mục đầu tư xây dựng giai đoạn đến năm 2025; tập trung thực hiện các giải pháp để đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư xây dựng để nâng cao năng lực truyền tải 500 kV Bắc - Nam, các dự án đấu nối nguồn điện từ Lào, BOT và năng lượng tái tạo.

ng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ tại Tổng công ty và các đơn vị, đặc biệt là NPTS; chú trọng thực hiện công tác chuyển đổi số trong công tác quản trị nguồn nhân lực, công tác quản lý vận hành, quản lý tài sản - vật tư thiết bị. Mỗi cán bộ công nhân viên cần cố gắng, nỗ lực học tập, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao.

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển EVN tại EVNNPT. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo kế hoạch trong các đề án lớn, quan trọng của Tổng công ty.

Tiếp tục giải quyết triệt để các tồn tại theo các báo cáo tài chính, kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; rà soát, đánh giá công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tại các Ban, đơn vị.

Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty, tôi ghi nhận và biểu dương những đóng góp của tập thể cán bộ công nhân viên vào thành tích chung của EVNNPT năm 2022. Tôi đề nghị toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty tiếp tục nỗ lực, cố gắng, quyết tâm hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Nhân dịp năm mới 2023 và Tết cổ truyền Quý Mão, tôi kính chúc toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và gia đình một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

 

 

Nguyễn Tuấn Tùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

                                  

20/01/2023
 

» Lễ đặt biển TBA Vân Phong

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 4)

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 3)

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 2)

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 1)

» Bản tin 12 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2022

» Ký sự truyền hình: Đường dây thế kỷ - Tập 5: Thắp sáng buôn làng

» 5 năm – Một dự án truyền tải điện vẫn đợi mặt bằng

» CÁC DỰ ÁN GIẢI TỎA CÔNG SUẤT CHO NMNĐ BOT VÂN PHONG 1: TĂNG TỐC VỀ ĐÍCH

» Phóng sự: Phát triển hạ tầng truyền tải điện gắn với quy hoạch điện VIII

» Đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện

» Câu chuyện hôm nay: Làm gì để dự án điện cấp bách về đích đúng hẹn?

» Những hoạt động nổi bật của EVNNPT năm 2021

» Quảng Nam: Tổ chức bảo vệ thi công đường dây 500Kv

» Đóng điện đường dây 500kv mạch 3 đoạn dốc sỏi - Pleiku 2 (VTV8)

» EVNnews Số 48 năm 2021

» Tháo gỡ khó khăn công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 tuyến Dốc Sỏi- Pleiku 2

» Giải bài toán áp lực truyền tải điện

» Bản tin ngành điện tháng 8

» Trạm biến áp 220kV Ninh Phước và đấu nối được gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

» EVNNPT làm việc với tỉnh ủy Hà Tĩnh liên quan đến công tác BTGPMB dự án Đường dây 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch

» Chuyên mục Năng lượng và Cuộc sống: Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV1 19h

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV8 18h

» Thời sự 19h VTV1 (18/02/2020) - Chậm tiến độ đường dây 500Kv Bắc Nam mạch 3

» Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động trên công trình ĐZ 500kV mạch 3

» Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại Gia Lai của đường dây 500 Kv mạch 3

» Tết sớm trên công trường DZ 500Kv Mạch 3 - Thời sự 19h VTV1

» Khởi công các dự án ĐZ 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch – Vũng Áng và sân phân phối 500 kV TTĐL Quảng Trạch, ĐZ 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, ĐZ 500 kV Dốc Sỏi – Pleiku 2

» Phim kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» Các công trình trọng điểm giai đoạn 2011 đến nay

» Hội diễn văn nghệ và teambuilding chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» EVN làm việc với các địa Phương về triển khai ĐTXD ĐZ 500kV Mạch 3 Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2

» Bản tin EVNnews số 39 đưa tin EVNNPT sẵn sàng ứng dụng công nghệ 3D cho các dự án lưới điện

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Thông tấn ngày 19/7/2016: 10 năm Trạm 220 kV Vũng Tàu mới có thể giải phóng mặt bằng

» Bản tin Thời sự VTV1 ngày 30/3/2016: Kết nối truyền tải điện với Lào

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Quốc hội ngày 11/02/2016: "Xuân về trên công trình điện Quốc gia"

» Phóng sự trên kênh truyền hình Nhân dân ngày 08/02/2016: "Đón tết cùng công nhân ngành điện"

» Phóng sự trên HTV1 18h30 ngày 07/02/2016: Đảm bảo cung ứng điện cho Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Bính Thân 2016

» Lễ đặt biển TBA Vân Phong

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 4)

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 3)

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 2)

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 1)

» Bản tin 12 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2022

» Ký sự truyền hình: Đường dây thế kỷ - Tập 5: Thắp sáng buôn làng

» 5 năm – Một dự án truyền tải điện vẫn đợi mặt bằng

» CÁC DỰ ÁN GIẢI TỎA CÔNG SUẤT CHO NMNĐ BOT VÂN PHONG 1: TĂNG TỐC VỀ ĐÍCH

» Phóng sự: Phát triển hạ tầng truyền tải điện gắn với quy hoạch điện VIII

» Đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện

» Câu chuyện hôm nay: Làm gì để dự án điện cấp bách về đích đúng hẹn?

» Những hoạt động nổi bật của EVNNPT năm 2021

» Quảng Nam: Tổ chức bảo vệ thi công đường dây 500Kv

» Đóng điện đường dây 500kv mạch 3 đoạn dốc sỏi - Pleiku 2 (VTV8)

» EVNnews Số 48 năm 2021

» Tháo gỡ khó khăn công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 tuyến Dốc Sỏi- Pleiku 2

» Giải bài toán áp lực truyền tải điện

» Bản tin ngành điện tháng 8

» Trạm biến áp 220kV Ninh Phước và đấu nối được gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

» EVNNPT làm việc với tỉnh ủy Hà Tĩnh liên quan đến công tác BTGPMB dự án Đường dây 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch

» Chuyên mục Năng lượng và Cuộc sống: Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV1 19h

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV8 18h

» Thời sự 19h VTV1 (18/02/2020) - Chậm tiến độ đường dây 500Kv Bắc Nam mạch 3

» Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động trên công trình ĐZ 500kV mạch 3

» Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại Gia Lai của đường dây 500 Kv mạch 3

» Tết sớm trên công trường DZ 500Kv Mạch 3 - Thời sự 19h VTV1

» Khởi công các dự án ĐZ 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch – Vũng Áng và sân phân phối 500 kV TTĐL Quảng Trạch, ĐZ 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, ĐZ 500 kV Dốc Sỏi – Pleiku 2

» Phim kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» Các công trình trọng điểm giai đoạn 2011 đến nay

» Hội diễn văn nghệ và teambuilding chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» EVN làm việc với các địa Phương về triển khai ĐTXD ĐZ 500kV Mạch 3 Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2

» Bản tin EVNnews số 39 đưa tin EVNNPT sẵn sàng ứng dụng công nghệ 3D cho các dự án lưới điện

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Thông tấn ngày 19/7/2016: 10 năm Trạm 220 kV Vũng Tàu mới có thể giải phóng mặt bằng

» Bản tin Thời sự VTV1 ngày 30/3/2016: Kết nối truyền tải điện với Lào

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Quốc hội ngày 11/02/2016: "Xuân về trên công trình điện Quốc gia"

» Phóng sự trên kênh truyền hình Nhân dân ngày 08/02/2016: "Đón tết cùng công nhân ngành điện"

» Phóng sự trên HTV1 18h30 ngày 07/02/2016: Đảm bảo cung ứng điện cho Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Bính Thân 2016

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH

ĐIỆN MIỀN TRUNG

Giấy phép số: 150/GP-STTTT ngày 16/04/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp.
Địa chỉ: 207- Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng
Copyright 2013 AMT
Allright reserved. Power by AMT

Điện thoại: 0236.2220366
Fax: 0236.2220367

 

HỖ TRỢ

Liên hệ ban biên tập
Liên hệ quảng cáo
Emaill hỗ trợ
Đóng góp ý kiến
MẠNG XÃ HỘI

Facebook
Twitter
RSS
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH

ĐIỆN MIỀN TRUNG

Giấy phép số: 150/GP-STTTT ngày 16/04/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp.
Địa chỉ: 207- Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng
Copyright 2013 AMT
Allright reserved. Power by AMT

Điện thoại: 0236.2220366
Fax: 0236.2220367

 

HỖ TRỢ

Liên hệ ban biên tập
Liên hệ quảng cáo
Emaill hỗ trợ
Đóng góp ý kiến
MẠNG XÃ HỘI

Facebook
Twitter
RSS