Triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành tốt Chủ đề năm 2023 của EVNNPT là: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Triển khai rộng rãi các hoạt động Văn hóa EVNNPT và truyền thông nhằm hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT

Số lượt xem: 231

Ngày 10/3, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội Công đoàn Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), đồng chí Nguyễn Đức Tuyển – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CPMB.

Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn CPMB tham gia có hiệu quả trong việc góp ý xây dựng chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Việc phân phối tiền lương và thu nhập, các chế động bảo hiểm cho CBCNV được thực hiện công khai, minh bạch, nhận được sự đồng thuận cao trong toàn thể CBCNV.

Chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức tư vấn tuyên truyền cho người lao động các nội dung bộ luật lao động. Thường xuyên cử CBCNV tham gia các khóa đào tạo do EVN/EVNNPT tổ chức. Hàng năm, CPMB xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV, đăng ký tham gia thi cấp chứng chỉ hành nghề, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng công việc được giao.

Lãnh đạo Ban và Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ nữ công CPMB luôn có trách nhiệm bảo vệ, động viên và khen thưởng kịp thời những người đấu tranh chống tiêu cực, có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời những biểu hiện trù dập, cản trở việc đấu tranh chống tiêu cực và những hành động lợi dụng dân chủ, gây mất đoàn kết, làm rối nội bộ, ảnh hưởng xấu đến các hoạt động và uy tín của CPMB.

Giữ vững mối đoàn kết nội bộ, phát huy tốt sức mạnh tập thể, vai trò cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; Không có CBCNV vi phạm an toàn lao động, tai nạn lao động. Công đoàn phối hợp với chuyên môn xây dựng Chương trình cụ thể thực hiện Chỉ thị liên tịch giữa Ban Thường vụ Công đoàn và Tổng Giám đốc EVNNPT về công tác An toàn vệ sinh lao động.

Phối hợp với chuyên môn đề ra các giải pháp nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Đề ra các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc của NLĐ, tránh ô nhiễm, độc hại.. 

Hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động và các hoạt động xã hội, tháng công nhân được tổ chức thường xuyên. Duy trì và phát huy tốt hơn công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, vì người nghèo. Tổng giá trị thực hiện công tác thăm hỏi, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ 2018-2023 gần 410 triệu đồng.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn CPMB phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của CPMB. Trong đó điển hình “phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm”. Ngay từ đầu năm Công đoàn cùng chuyên môn tổ chức phát động phong trào thi đua đề ra các nội dung gắn với mốc hoàn thành để tổ chức thực hiện lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn trong năm.

Tích cực vận động và tham gia các phong trào thi đua “Thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”. Kêu gọi tinh thần thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngày càng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong lao động sản xuất với  63 sáng kiến trong toàn nhiệm kỳ.

Phong trào “xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực. Phong trào đang thu hút đông đảo CBCNV tham gia, góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc, nâng cao nhận thức của người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đặc biệt, phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm cấp bách, công trình đồng bộ với nguồn, công trình nâng cao năng lực truyền tải... đã phát huy tối đa hiệu quả, góp phần đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Một số phong trào tiêu biểu đã triển khai tại các dự án như: xây dựng TBA 220kV Phong Điền; TBA 220kV Ninh Phước; xây dựng Đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2; Đường dây 220kV Bắc Giang-Lạng Sơn; Cụm công trình giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1.

BCH công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào chuyển đổi số trên cơ sở chương trình hành động của Đảng ủy về việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy EVN về chuyển đổi số. Kết quả, CPMB đã tập trung lãnh đạo đạt kế hoạch các chỉ tiêu nhiệm vụ về công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực: Quản trị; đầu tư xây dựng; hoạt động sản xuất; viễn thông & CNTT; truyền thông, đào tạo...

Phát huy kết quả đạt được, làm tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ 2023-2028

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trịnh Tuấn Sơn – Chủ  tịch Công đoàn EVNNPT cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy CPMB, Công đoàn EVNNPT và sự hỗ trợ liên tục kịp thời của chuyên môn, sự đoàn kết và nỗ lực của Ban chấp hành Công đoàn, đặc biệt sự đóng góp tích cực, hiệu quả của toàn thể CBCNV. Ban Chấp hành Công đoàn CPMB khóa IX đã hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra, trong đó phối hợp chuyên môn thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của các cấp giao. Nổi bật là Công đoàn CPMB tổ chức phát động các phong trào thi đua liên kết các công trình trọng điểm cấp bách đạt hiệu quả cao, thực thi hiệu quả phổ biến tuyên truyền văn hóa EVNNPT tại đơn vị. Việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được tăng cường, góp phần xây dựng và ổn định mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong Ban…

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Trịnh Tuấn Sơn đề nghị Công đoàn CPMB tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng; tập hợp, đoàn kết CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công đoàn trong tình hình mới; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, doanh nghiệp với CNVCLĐ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Chú trọng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động của CNVCLĐ. Tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, gắn với đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển Văn hoá EVNNPT hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT và Đại hội Công đoàn EVNNPT. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực; không ngừng linh hoạt, thích ứng, đổi mới, sáng tạo, tăng năng suất lao động; cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ để xây dựng EVNNPT phát triển bền vững với mức độ trưởng thành số cao.

Phối hợp tốt với chuyên môn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, kiến nghị; giải quyết những vướng mắc, bức xúc của người lao động thông qua hội nghị người lao động. Nâng cao năng lực đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị với các nội dung có lợi hơn cho đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Tuyển – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CPMB ghi nhận và đánh giá cao Công đoàn CPMB trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị EVNNPT giao CPMB.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuyển đề nghị Công đoàn CPMB trong nhiệm kỳ 2023-2028 đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến trong CNVCLĐ, các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty; nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hàng năm. Trong đó, trọng tâm là về tái cơ cấu, về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lượng lao động; về Chiến lược phát triển EVNNPT tại CPMB, Văn hóa EVN, EVNNPT nhằm tạo sự đồng thuận cao trong CNVCLĐ.

Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với điều kiện lao động trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tổ chức phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 chào mừng 15 năm thành lập EVNNPT, 35 năm thành lập CPMB và sự kiện trọng đại của đất nước, trong đó triển khai tổ chức thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của EVNNPT là: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Quan tâm xây dựng và chăm lo công tác đào tạo nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Tham gia đào tạo, bồi huấn cán bộ công đoàn theo yêu cầu công tác của các cấp công đoàn. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác bám sát yêu cầu thực tiễn đòi hỏi, lấy việc chăm lo cho CNVCLĐ làm trung tâm và xây dựng tổ chức vững mạnh làm trọng tâm cho mọi hoạt động phù hợp với yêu cầu phát triển của đơn vị.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước ứng dụng công nghệ số trong hoạt động công đoàn; tăng cường tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến... Đề cao trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc vận động đoàn viên, người lao động tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Phát hiện bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 7 đồng chí. Đồng chí Đinh Văn Tuấn – Chủ tịch Công đoàn CPMB khóa IX tiếp tục được tín nhiệm bầu Chủ tịch Công đoàn CPMB khóa X, đồng chí Nguyễn Văn Đàn – Phó Chủ tịch Công đoàn CPMB khóa IX tiếp tục được tín nhiệm bầu Phó Chủ tịch Công đoàn CPMB khóa X.

Đoàn Chủ tịch tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn CPMB nhiệm kỳ 2023-2028

Lãnh đạo Công đoàn EVNNPT và Lãnh đạo CPMB tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn CPMB nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Đức Tuyển – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CPMB phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

                                                                                                       Xuân Tiến

10/03/2023
 

» Lễ đặt biển TBA Vân Phong

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 4)

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 3)

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 2)

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 1)

» Bản tin 12 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2022

» Ký sự truyền hình: Đường dây thế kỷ - Tập 5: Thắp sáng buôn làng

» 5 năm – Một dự án truyền tải điện vẫn đợi mặt bằng

» CÁC DỰ ÁN GIẢI TỎA CÔNG SUẤT CHO NMNĐ BOT VÂN PHONG 1: TĂNG TỐC VỀ ĐÍCH

» Phóng sự: Phát triển hạ tầng truyền tải điện gắn với quy hoạch điện VIII

» Đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện

» Câu chuyện hôm nay: Làm gì để dự án điện cấp bách về đích đúng hẹn?

» Những hoạt động nổi bật của EVNNPT năm 2021

» Quảng Nam: Tổ chức bảo vệ thi công đường dây 500Kv

» Đóng điện đường dây 500kv mạch 3 đoạn dốc sỏi - Pleiku 2 (VTV8)

» EVNnews Số 48 năm 2021

» Tháo gỡ khó khăn công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 tuyến Dốc Sỏi- Pleiku 2

» Giải bài toán áp lực truyền tải điện

» Bản tin ngành điện tháng 8

» Trạm biến áp 220kV Ninh Phước và đấu nối được gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

» EVNNPT làm việc với tỉnh ủy Hà Tĩnh liên quan đến công tác BTGPMB dự án Đường dây 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch

» Chuyên mục Năng lượng và Cuộc sống: Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV1 19h

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV8 18h

» Thời sự 19h VTV1 (18/02/2020) - Chậm tiến độ đường dây 500Kv Bắc Nam mạch 3

» Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động trên công trình ĐZ 500kV mạch 3

» Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại Gia Lai của đường dây 500 Kv mạch 3

» Tết sớm trên công trường DZ 500Kv Mạch 3 - Thời sự 19h VTV1

» Khởi công các dự án ĐZ 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch – Vũng Áng và sân phân phối 500 kV TTĐL Quảng Trạch, ĐZ 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, ĐZ 500 kV Dốc Sỏi – Pleiku 2

» Phim kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» Các công trình trọng điểm giai đoạn 2011 đến nay

» Hội diễn văn nghệ và teambuilding chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» EVN làm việc với các địa Phương về triển khai ĐTXD ĐZ 500kV Mạch 3 Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2

» Bản tin EVNnews số 39 đưa tin EVNNPT sẵn sàng ứng dụng công nghệ 3D cho các dự án lưới điện

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Thông tấn ngày 19/7/2016: 10 năm Trạm 220 kV Vũng Tàu mới có thể giải phóng mặt bằng

» Bản tin Thời sự VTV1 ngày 30/3/2016: Kết nối truyền tải điện với Lào

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Quốc hội ngày 11/02/2016: "Xuân về trên công trình điện Quốc gia"

» Phóng sự trên kênh truyền hình Nhân dân ngày 08/02/2016: "Đón tết cùng công nhân ngành điện"

» Phóng sự trên HTV1 18h30 ngày 07/02/2016: Đảm bảo cung ứng điện cho Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Bính Thân 2016

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH

ĐIỆN MIỀN TRUNG

Giấy phép số: 150/GP-STTTT ngày 16/04/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp.
Địa chỉ: 207- Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng
Copyright 2013 AMT
Allright reserved. Power by AMT

Điện thoại: 0236.2220366
Fax: 0236.2220367

 

HỖ TRỢ

Liên hệ ban biên tập
Liên hệ quảng cáo
Emaill hỗ trợ
Đóng góp ý kiến
MẠNG XÃ HỘI

Facebook
Twitter
RSS