VĂN HÓA DOANH NGHIỆP EVNNPT:                            HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI: "TUÂN THỦ - TÔN TRỌNG - TRÁCH NHIỆM - TẬN TÂM - TIN TƯỞNG"                                                                                   SLOGAN: "EVNNPT- TRUYỀN NIỀM TIN"                                                                                   NGÀY TRUYỀN THỐNG: "NGÀY 01/7/2008"                                                                                   TẦM NHÌN: "VƯƠN LÊN HÀNG ĐẦU CHÂU Á TRONG DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI ĐIỆN"                                                                                   SỨ MỆNH: "EVNNPT ĐẢM BẢO TRUYỀN TẢI ĐIỆN AN TOÀN, LIÊN TỤC, ỔN ĐỊNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, AN NINH, QUỐC PHÒNG VÀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM"                                                                                   MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: "NĂM 2020: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG BỐN TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀNG ĐẦU ASEAN - NĂM 2025: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG CÁC TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN THUỘC 10 NƯỚC HÀNG ĐẦU CHÂU Á - NĂM 2030: EVNNPT ĐẠT TRÌNH ĐỘ TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI TRONG LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN"

Số lượt xem: 661

 Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB) được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao nhiệm vụ quản lý dự án, tư vấn giám sát kỹ thuật, bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu thầu xây lắp, đấu thầu vật tư thiết bị, cung cấp, bảo quản, vận chuyển vật tư thiết bị,... các công trình lưới điện từ 220kV đến 500kV trên khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và một số công trình ở các tỉnh phía Nam và phía Bắc.

Công tác đầu tư xây dựng các dự án lưới điện truyền tải trong thời gian qua gặp không ít khó khăn, vướng mắc từ các yếu tố về nguồn vốn đầu tư, về năng lực nhà thầu, về công tác thiết kế, năng lực quản lý dự án, v.v…, đến Luật Đấu thầu và Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/7/2014, Luật Xây dựng và Luật Đầu tư công có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn bàn hành kèm theo và có hiệu lực áp dụng từ năm 2015, đặc biệt là các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do những bất cập trong cơ chế chính sách, đã ảnh hưởng rất lớn và kéo dài thời gian thực hiện đầu tư xây dựng các dự án lưới điện.

Trước những khó khăn, vướng mắc trên, để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng (ĐTXD) các dự án trọng điểm cấp bách được EVNNPT giao, thời gian qua CPMB đã tập trung tổ chức thực hiện, bám sát vào các đường găng để quản lý điều hành, cụ thể như:

1- Ngay từ đầu, CPMB đã chủ động phối hợp cùng Tư vấn đi hiện trường để xác định địa điểm trạm, hướng tuyến đường dây; Tổ chức làm việc với các địa phương và hoàn chỉnh bổ sung ngay các thủ tục theo yêu cầu để UBND tỉnh/thành phố ra văn bản thỏa thuận địa điểm trạm và hướng tuyến đường dây.         

2- Quan tâm đặc biệt đối với việc nâng cao chất lượng Tư vấn thiết kế, chất lượng và thời gian thẩm định phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) ĐTXD và thiết kế kỹ thuật (TKKT)-Tổng dự toán (TDT).

3- Thường xuyên trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao. Đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng để thực hiện song song các thủ tục (do khó khăn về thời gian thực hiện theo quy định) từ các Ban chức năng của EVNNPT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)Cục Điện lực & Năng lượng tái tạo-BCông Thương để rút ngắn tối đa thời gian xử lý, thẩm định/phê duyệt nâng cao hiệu quả công việc.

4- Ngay sau khi BCNCKT ĐTXD được phê duyệt, lập tiến độ tổng thể của dự án báo cáo EVNNPT phê duyệt để điều hành, trong từng thời điểm dự báo các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiến độ để có sự phối hợp chỉ đạo và điều chỉnh thích hợp.

5- Xác định công tác thu xếp vốn cho các dự án ảnh hưởng đến tiến độ khởi công các dự án: CPMB đã chủ động, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin thường xuyên với các Ban EVNNPT, giữa EVNNPT với EVN và các cấp liên quan để sớm ký hợp đồng vay vốn hoặc bố trí vốn cho dự án.

6- Xác định công tác bồi thường GPMB là nguyên nhân chính ảnh hưởng tiến độ thi công hoàn thành các dự án: CPMB tiếp tục tăng cường, cũng cố nhân sự, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bồi thường; đề xuất các cơ chế thực hiện phù hợp quy định của Nhà nước; bám sát, phối hợp chặt chẽ với địa phương, nắm bắt kịp thời các vướng mắc để tập trung giải quyết dứt điểm, trường hợp lãnh đạo CPMB làm việc trực tiếp nhưng không giải quyết được, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo EVNNPT để họp với địa phương tìm biện pháp tháo gỡ vướng mắc; trong một số trường hợp cụ thể phải báo cáo EVN/Bộ Công thương để giải quyết hoặc có văn bản chỉ đạo/công điện từ Thủ tướng Chính phủ.

7- Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác quản lý dự án. Phối hợp tốt với các nhà thầu thi công, cung cấp vật tư thiết bị (VTTB), các Công ty Truyền tải, Công ty Dịch vụ truyền tải điện, các Điện lực, Trung tâm điều độ, đơn vị thí nghiệm,.… để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án.

(**) Một số kinh nghiệm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm cấp bách

1- Thứ nhất là thành lập các Ban Chỉ đạo dự án cấp bách từ cấp EVN, cấp EVNNPT và cấp Ban QLDA.

2- Thứ hai là tùy tính chất cấp bách của dự án, báo cáo Chính phủ có văn bản chỉ đạo các địa phương, trên cơ sở đó tổ chức đoàn công tác do EVN/EVNNPT làm Trưởng đoàn đến làm việc với các tỉnh, thành có dự án đi qua để đề nghị địa phương tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho Chủ đầu tư trong công tác lập hồ sơ đo đạc giải thửa và bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng mục tiêu tiến độ dự án.

3- Thứ ba là về công tác chỉ đạo: Chính phủ có chỉ đạo các địa phương về công tác bồi thường GPMB và đề nghị Chính quyền địa phương hỗ trợ các đơn vị tham gia ngay từ những ngày đầu triển khai dự án, trong từng thời điểm nhất định có vướng mắc kịp thời tháo gỡ để hỗ trợ EVNNPT, đồng thời có công điện với các địa phương để giải quyết các điểm nóng. EVN, Ban Chỉ đạo công trình trọng điểm cấp bách thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và tháo gỡ các vướng mắc, ứng vốn kịp thời khi chưa ký được hợp đồng vay vốn, cùng với EVNNPT và Ban A để làm việc cụ thể với các địa phương giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công.

4- Thứ tư là về công tác điều hành: Lãnh đạo EVNNPT, từ Chủ tịch HĐTV, Thành viên HĐTV, Ban TGĐ trực tiếp chỉ đạo xuyên suốt quá trình triển khai dự án, trong một số trường hợp cụ thể trực tiếp tham gia để điều hành, từ công tác điều phối cung cấp VTTB, các thủ tục thu xếp vốn đến điều hành trên công trường và huy động các lực lượng nội bộ trong EVNNPT. Giám đốc Ban QLDA phải trực tiếp điều hành thường xuyên tại công trường trong giai đoạn nước rút, để huy động tối đa và điều phối nguồn lực các đơn vị tham gia công trường do Lãnh đạo cao nhất chỉ huy thực hiện.

5- Thứ năm là về công tác bồi thường GPMB: Về chế độ, chính sách phải tính đúng, tính đủ theo đúng các qui định của Chính phủ và địa phương; Thủ tục kê kiểm, áp giá,... phải làm đúng trình tự quy định ngay từ đầu, trong những trường hợp cụ thể cần hỗ trợ lực lượng thi công hoặc cưỡng chế thì đã có đủ hồ sơ, rút ngắn được thời gian. Đặc biệt, phải bám sát chính quyền địa phương các cấp từ đảng ủy, chính quyền để cùng phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, đề xuất các biện pháp giải quyết, cần tiếp cận cùng chính quyền từ cấp xã/huyện để tuyên truyền, vận động, giải thích,... cho người dân và tổ chức bị ảnh hưởng.

6- Thứ sáu là hiệu quả mang lại từ việc tổ chức tốt hoạt động của các Ban Tiền phương. Đối với giai đoạn nước rút, yêu cầu các đơn vị thi công lập tiến độ thi công chi tiết các hạng mục công việc theo ngày, trong đó có cả bố trí nhân lực, dụng cụ, thiết bị thi công,… trên cơ sở đó, Ban Tiền phương điều độ hằng ngày (thường vào ban đêm) với các đơn vị thi công để kiểm điểm tiến độ, đề xuất thống nhất các giải pháp để giải quyết các vướng mắc trong ngày hôm sau liên quan đến công tác BTGPMB, công tác cung cấp và xử lý tồn tại về VTTB, công tác thi công, nhân sự, dụng cụ thi công,…; đối với các vướng mắc ngoài tầm xử lý, kịp thời báo cáo với lãnh đạo cấp trên để có chỉ đạo giải quyết kịp thời, đảm bảo tiến độ được kiểm soát.

7- Thứ bảy là sự phối hợp của các đơn vị tham gia dự án: các đơn vị thi công xây lắp trên tuyến, năng lực và kinh nghiệm thi công có sự chênh lệch, tuy nhiên cần có sự phối hợp vì mục tiêu chung để công trình về đích cùng một thời điểm, nhất là sự hỗ trợ qua lại giữa các đơn vị xây lắp, của các Công ty truyền tải điện cho các đơn vị chậm và sự phối hợp nghiệm thu trên toàn tuyến, sau khi đơn vị thi công xong thì việc nghiệm thu cũng được hoàn tất.

8- Thứ tám là tổ chức các phong trào thi đua liên kết: Chọn thời điểm để phát động thi đua phấn đấu hoàn thành các khối lượng còn lại. Ban QLDA cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động trước và sau đợt phát động thi đua, tổ chức họp dân để tuyên truyền về chế độ chính sách, mục đích ý nghĩa dự án và yêu cầu của Nghị định Chính phủ. Sau khi đã đủ các điều kiện theo quy định, tổ chức vận động tuyên truyền đến các đội của các đơn vị thi công để hiểu về mục đích dự án. Mục đích là để nhân dân hiểu và ủng hộ dự án, công nhân các đơn vị thi công cũng hiểu và biết được tầm quan trọng khi đưa được dự án vào sớm. Đây là thành công trong công tác tuyên truyền vận động thông qua các đợt phát động thi đua liên kết.

9- Thứ chín là công tác tuyên truyền sâu rộng kịp thời của các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh và truyền hình, công tác tuyên truyền của Ngành Điện (EVN, EVNNPT) đến từng người dân, các cấp chính quyền và những người công nhân xây lắp, tạo được sự đồng thuận và chia sẽ.

Tác phẩm:Kinh nghiệm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm cấp bách- Tác giả Nguyễn Văn Tình, Trưởng phòng Kế hoạch.

Đạt giải ba cuộc thi: "EVN 10 năm vượt khó vươn lên" và "30 năm thành lập CPMB"

06/07/2018
 

» Trạm biến áp 220kV Ninh Phước và đấu nối được gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

» EVNNPT làm việc với tỉnh ủy Hà Tĩnh liên quan đến công tác BTGPMB dự án Đường dây 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch

» Chuyên mục Năng lượng và Cuộc sống: Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV1 19h

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV8 18h

» Thời sự 19h VTV1 (18/02/2020) - Chậm tiến độ đường dây 500Kv Bắc Nam mạch 3

» Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động trên công trình ĐZ 500kV mạch 3

» Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại Gia Lai của đường dây 500 Kv mạch 3

» Tết sớm trên công trường DZ 500Kv Mạch 3 - Thời sự 19h VTV1

» Khởi công các dự án ĐZ 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch – Vũng Áng và sân phân phối 500 kV TTĐL Quảng Trạch, ĐZ 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, ĐZ 500 kV Dốc Sỏi – Pleiku 2

» Phim kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» Các công trình trọng điểm giai đoạn 2011 đến nay

» Hội diễn văn nghệ và teambuilding chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» EVN làm việc với các địa Phương về triển khai ĐTXD ĐZ 500kV Mạch 3 Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2

» Bản tin EVNnews số 39 đưa tin EVNNPT sẵn sàng ứng dụng công nghệ 3D cho các dự án lưới điện

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Thông tấn ngày 19/7/2016: 10 năm Trạm 220 kV Vũng Tàu mới có thể giải phóng mặt bằng

» Bản tin Thời sự VTV1 ngày 30/3/2016: Kết nối truyền tải điện với Lào

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Quốc hội ngày 11/02/2016: "Xuân về trên công trình điện Quốc gia"

» Phóng sự trên kênh truyền hình Nhân dân ngày 08/02/2016: "Đón tết cùng công nhân ngành điện"

» Phóng sự trên HTV1 18h30 ngày 07/02/2016: Đảm bảo cung ứng điện cho Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Bính Thân 2016

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH

ĐIỆN MIỀN TRUNG

Giấy phép số: 150/GP-STTTT ngày 16/04/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp.
Địa chỉ: 478 - Đường 2/9 - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng
Copyright 2013 AMT
Allright reserved. Power by AMT

Điện thoại: 0236.2220366
Fax: 0236.2220367

 

HỖ TRỢ

Liên hệ ban biên tập
Liên hệ quảng cáo
Emaill hỗ trợ
Đóng góp ý kiến
MẠNG XÃ HỘI

Facebook
Twitter
RSS