TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. ---VĂN HÓA DOANH NGHIỆP EVNNPT:                            HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI: "TUÂN THỦ - TÔN TRỌNG - TRÁCH NHIỆM - TẬN TÂM - TIN TƯỞNG"                                                                                   SLOGAN: "EVNNPT- TRUYỀN NIỀM TIN"                                                                                   NGÀY TRUYỀN THỐNG: "NGÀY 01/7/2008"                                                                                   TẦM NHÌN: "VƯƠN LÊN HÀNG ĐẦU CHÂU Á TRONG DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI ĐIỆN"                                                                                   SỨ MỆNH: "EVNNPT ĐẢM BẢO TRUYỀN TẢI ĐIỆN AN TOÀN, LIÊN TỤC, ỔN ĐỊNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, AN NINH, QUỐC PHÒNG VÀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM"                                                                                   MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: "NĂM 2020: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG BỐN TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀNG ĐẦU ASEAN - NĂM 2025: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG CÁC TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN THUỘC 10 NƯỚC HÀNG ĐẦU CHÂU Á - NĂM 2030: EVNNPT ĐẠT TRÌNH ĐỘ TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI TRONG LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN"

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. ---VĂN HÓA DOANH NGHIỆP EVNNPT:                            HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI: "TUÂN THỦ - TÔN TRỌNG - TRÁCH NHIỆM - TẬN TÂM - TIN TƯỞNG"                                                                                   SLOGAN: "EVNNPT- TRUYỀN NIỀM TIN"                                                                                   NGÀY TRUYỀN THỐNG: "NGÀY 01/7/2008"                                                                                   TẦM NHÌN: "VƯƠN LÊN HÀNG ĐẦU CHÂU Á TRONG DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI ĐIỆN"                                                                                   SỨ MỆNH: "EVNNPT ĐẢM BẢO TRUYỀN TẢI ĐIỆN AN TOÀN, LIÊN TỤC, ỔN ĐỊNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, AN NINH, QUỐC PHÒNG VÀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM"                                                                                   MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: "NĂM 2020: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG BỐN TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀNG ĐẦU ASEAN - NĂM 2025: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG CÁC TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN THUỘC 10 NƯỚC HÀNG ĐẦU CHÂU Á - NĂM 2030: EVNNPT ĐẠT TRÌNH ĐỘ TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI TRONG LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN"

Số lượt xem: 525

Sáng ngày 20/01/2021, Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Vũ Hồng Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, TV HĐTV; đồng chí Vũ Trần Nguyễn - Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Bùi Văn Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Trịnh Tuấn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; Trưởng các Ban: Kế hoạch, Tổ chức và Nhân sự, Tài chính và Kế toán, Quản lý Đấu thầu, Quản lý Xây dựng, Quản lý Đầu tư, Truyền thông, Văn phòng và Tổng hợp – HĐTV. Về phía CPMB  có đồng chí Nguyễn Đức Tuyển - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; các đồng chí UV BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Ban, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng, Bí thư Đoàn thanh niên, toàn thể đảng viên và CBCNV.

 Đ/c Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc CPMB chủ trì Hội nghị

 Năm 2020, Ban QLDA các công trình điện Miền Trung được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng với giá trị vốn 5.985 tỷ đồng, đặc biệt là phải tập trung thi công các dự án cấp bách đường dây 500kV mạch 3, các dự án đồng bộ nguồn và các dự án giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo. Năm 2020 cũng là năm cuối cùng triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 trong điều kiện hết sức khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là liên quan đến thủ tục chuẩn bị đầu tư, chế độ chính sách về công tác bồi thường GPMB, các thủ tục rừng, ảnh hưởng rất lớn của hai đợt dịch bệnh Covid-19 và mưa, bão lũ kéo dài từ giữa tháng 9 làm ảnh hưởng đến công tác đầu tư xây dựng các dự án lưới điện truyền tải,..., nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), sự giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Lãnh đạo các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành Điện, sự hỗ trợ đắc lực và có hiệu quả của các Ban EVN, EVNNPT, cùng với sự đoàn kết nhất trí của toàn thể CBCNV, trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ và nhiệm vụ, kế hoạch được giao; bám sát chủ đề năm 2020 là “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016-2020” cùng với tiếp tục thực hiện chủ đề của các năm trước và chương trình “Tối ưu hóa chi phí”, Đảng ủy Ban CPMB đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, CNV, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch chung của toàn Tổng công ty.

Về chuyên môn, năm 2020 CPMB đã thực hiện giá trị đầu tư 6.528,93 tỷ đồng, đạt 109,09% so với kế hoạch; Giải ngân 6.457,56 tỷ đồng, đạt 107,90% so với kế hoạch. Lũy kế 5 năm 2016-2020 đã thực hiện 20.465 tỷ, đạt 104,32%; Giải ngân 19.094 tỷ, đạt 97,33%; Khởi công năm 2020: 09 dự án, lũy kế 5 năm 2016-2020: 58 dự án; Đóng điện năm 2020: 12 dự án, trong đó có một số các dự án tiêu biểu như TBA 500kV Chơn Thành, TBA 220kV Lưu Xá (Nhánh rẽ 220kV), ĐN 220kV sau TBA 500kV Việt Trì; các dự án đồng bộ nguồn thủy điện như: ĐZ 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi, Lắp MBA 500kV và 220kV thứ 2 tại trạm 500kV Lai Châu; các dự án giải tỏa nguồn NLTT như TBA 220kV Ninh Phước và đấu nối, TBA 220kV Vân Phong; các dự án giải tỏa nguồn BOT NMĐ Nghi Sơn 2 như: TBA 500kV Nghi Sơn GĐ1; Lũy kế 5 năm 2016-2020 đã hoàn thành đóng điện 62 dự án. Tổ chức thực hiện, bám sát các cấp để đôn đốc phê duyệt, đảm bảo các mục tiêu chính về công tác chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị xây dựng, trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 14 dự án; thiết kế kỹ thuật tổng dự toán 10 dự án; Tổ chức đấu thầu thành công 153 gói thầu thuộc các dự án, tiết kiệm được khoảng 292 tỷ đồng (13,84%) so với giá gói thầu, không xảy ra khiếu kiện khiếu nại. Bàn giao, xóa phụ lục tồn tại 10 dự án; trình trình báo cáo quyết toán 11 dự án. Thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả năm 2020; Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 20/12/2019 của HĐTV và Chỉ thị số 4572/CT-EVNNPT ngày 27/12/2019 của Tổng Giám đốc EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020.

Năm 2020, tiếp tục là năm tăng cường thực hiện chủ trương của Lãnh đạo EVNNPT liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đặc biệt là tính tuân thủ trong công tác ĐTXD, đã được CPMB tổ chức thực hiện nghiêm túc; trong công tác lựa chọn thầu, quản lý hợp đồng, triển khai thực hiện hợp đồng, quyết toán, các công tác khác đã tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định; tập trung công tác giải trình dứt điểm với các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, không để xảy ra sai sót, gây thất thoát, lãng phí.

Về công tác Đảng, Đảng ủy CPMB đã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Chỉ đạo xây dựng và ban hành các Nghị quyết chuyên đề như Nghị quyết về tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Nghị quyết về công tác quốc phòng, quân sự năm 2020; Nghị quyết về các mục tiêu cần hoàn thành đối với các dự án trọng điểm, cấp bách chào mừng Đại hội Đảng. Tiếp tục triển khai Nghị quyết chuyên đề các năm trước của Đảng ủy EVN, EVNNPT và CPMB. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ CPMB nhiệm kỳ 2020-2025 theo các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, đóng góp có hiệu quả vào thành công của Đại hội Đảng bộ EVNNPT; Đại hội Đảng bộ CPMB đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 07 đồng chí, tập trung kiện toàn, ban hành hệ thống văn bản đầu nhiệm kỳ với các quy định, chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Thực hiện chuẩn y kết quả bầu cử của các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 theo quy định. Thực hiện việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNV trong toàn Đảng bộ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, trọng tâm là Nghị quyết số 20-NQ/TW về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Làm tốt công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý, phát triển đảng viên và thực hiện tốt việc tuyên truyền theo văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng -  Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng -  Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt khó, nỗ lực của toàn thể CBCNVC-LĐ của CPMB đã đóng góp quan trọng vào sự thành công chung của EVNNPT trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, kể cả trong công tác chuyên môn cũng như trong công tác Đảng. Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, đồng chí đề nghị Tập thể Lãnh đạo CPMB khắc phục các khuyết điểm, tồn tại trong công tác quản lý điều hành của năm 2020 và các năm trước, tập trung công việc ngay từ đầu năm, chú trọng đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án đường dây 500 kV mạch 3, các dự án BOT, các dự án đồng bộ nguồn, các dự án giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo. Đồng chí cũng đề nghị CPMB tiếp tục hoàn thiện để áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong các dự án ĐTXD; tích cực ứng dụng KHCN, CNTT trong các hoạt động của Ban; xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của Ban và tích cực đóng góp ý kiến cho Đề án Chuyển đổi số của Tổng công ty. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc trong Chiến lược phát triển EVNNPT và các Chiến lược thành phần theo lộ trình. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo kế hoạch trong các đề án lớn, quan trọng của Tổng công ty. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Văn hóa EVNNPT và công tác truyền thông trong toàn Tổng công ty. Tăng cường thực hiện công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của EVNNPT; đội ngũ CBCNV của EVNNPT có kiến thức, ý thức và kỹ năng kỹ thuật số nhằm thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Tích cực trao đổi, phối hợp với các đơn vị trong nước và nước ngoài để học tập kinh nghiệm, huy động vốn ĐTXD, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Đ/c Nguyễn Đức Tuyển, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CPMB phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Thay mặt toàn thể đảng viên, CBCNV CPMB, đồng chí Nguyễn Đức Tuyển - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CPMB đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng để điều hành hoạt động năm 2021 đạt hiệu quả tốt nhất. Qua đó, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch năm 2021, Lãnh đạo CPMB sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác điều hành trong năm 2020 và triển khai nhiều biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành trên các mặt công tác để thực hiện hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị năm 2021, cụ thể thực hiện kế hoạch vốn 4.682,66 tỷ đồng, đóng điện 24 dự án, khởi công 12 dự án, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 26 dự án và thiết kế kỹ thuật tổng dự toán 12 dự án; Trình duyệt quyết toán 17 dự án, phê duyệt 21 dự án. Tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả năm 2021 theo kế hoạch EVNNPT giao. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 của HĐTV và Chỉ thị số 11/CT-EVNNPT ngày 05/01/2021 của TGĐ EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2021. Tập trung tổ chức thực hiện theo Chỉ thị số 347/CT-CPMB ngày 14/1/2021 của CPMB đã ban hành, trong đó tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt Chủ đề năm 2021 của EVNNPT là “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” và thực hiện 11 nội dung công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2021 ngay từ những ngày đầu năm.

          Về công tác xây dựng Đảng, BCH Đảng bộ CPMB sẽ tập trung để triển khai, quán triệt các văn bản của Đảng ủy EVN, Đảng ủy EVNNPT đến các chi bộ; xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu. Triển khai tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy cấp trên đạt trên 90% đối tượng được triệu tập tham dự. Phấn đấu 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xét và hoàn thành thủ tục của các đối tượng đảng đề nghị Đảng uỷ cấp trên kết nạp từ 3 đến 5 quần chúng ưu tú và tập trung mọi nguồn lực để lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

          Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị kế hoạch năm 2021, Tập thể Lãnh đạo CPMB đã đề ra nhiều giải pháp về thực hiện nhiệm vụ ĐTXD, trong đó có các giải pháp để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm (các dự án ĐZ 500kV Mạch 3, giải tỏa công suất các nguồn BOT, giải tỏa các nguồn thủy điện Tây Bắc, các nguồn Năng lượng tái tạo, mua điện Lào), tổ chức thực hiện đối với các dự án mới và tiếp tục thực hiện đối với các dự án đang triển khai. Bên cạnh đó là các giải pháp về tổ chức hiện tốt chi tiết các giải pháp về đảm bảo tài chính, giải pháp cho đầu tư xây dựng trong đó có công tác thu xếp vốn; công tác CBĐT, CBXD; công tác đấu thầu; công tác khởi công các dự án; công tác quản lý hợp đồng; công tác nghiệm thu, thanh toán; quyết toán; tăng cường giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ mới để giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động và giải pháp về quản lý, tổ chức, phát triển nguồn nhân lực. Tăng cường và đẩy mạnh một số chương trình kế hoạch liên quan đến công tác xây dựng Đảng.

          Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện nổi bật của đất nước, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 76 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  Xác định nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 là hết sức khó khăn, nặng nề, nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí của Đảng viên, CBCNV CPMB, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng ủy và Lãnh đạo EVNNPT, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban EVNNPT, các đơn vị trong và ngoài ngành điện, CPMB sẽ vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 mà EVNNPT giao cho.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Đ/c Nguyễn Đình Thọ - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Tham luận các phòng

 Lãnh đạo EVNNPT trao bằng khen EVN cho các Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020

Lãnh đạo EVNNPT trao cờ thi đua xuất sắc EVNNPT năm 2020 cho phòng Kế hoạch

Lãnh đạo EVNNPT trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020

Lãnh đạo CPMB trao giấy khen cho các cá nhân của CPMB có thành tích xuất sắc năm 2020

Lãnh đạo EVNNPT chụp hình lưu niệm cùng Lãnh đạo Ban và các Trưởng phòng chức năng CPMB

23/01/2021
 

» Tháo gỡ khó khăn công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 tuyến Dốc Sỏi- Pleiku 2

» Giải bài toán áp lực truyền tải điện

» Bản tin ngành điện tháng 8

» Trạm biến áp 220kV Ninh Phước và đấu nối được gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

» EVNNPT làm việc với tỉnh ủy Hà Tĩnh liên quan đến công tác BTGPMB dự án Đường dây 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch

» Chuyên mục Năng lượng và Cuộc sống: Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV1 19h

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV8 18h

» Thời sự 19h VTV1 (18/02/2020) - Chậm tiến độ đường dây 500Kv Bắc Nam mạch 3

» Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động trên công trình ĐZ 500kV mạch 3

» Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại Gia Lai của đường dây 500 Kv mạch 3

» Tết sớm trên công trường DZ 500Kv Mạch 3 - Thời sự 19h VTV1

» Khởi công các dự án ĐZ 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch – Vũng Áng và sân phân phối 500 kV TTĐL Quảng Trạch, ĐZ 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, ĐZ 500 kV Dốc Sỏi – Pleiku 2

» Phim kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» Các công trình trọng điểm giai đoạn 2011 đến nay

» Hội diễn văn nghệ và teambuilding chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» EVN làm việc với các địa Phương về triển khai ĐTXD ĐZ 500kV Mạch 3 Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2

» Bản tin EVNnews số 39 đưa tin EVNNPT sẵn sàng ứng dụng công nghệ 3D cho các dự án lưới điện

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Thông tấn ngày 19/7/2016: 10 năm Trạm 220 kV Vũng Tàu mới có thể giải phóng mặt bằng

» Bản tin Thời sự VTV1 ngày 30/3/2016: Kết nối truyền tải điện với Lào

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Quốc hội ngày 11/02/2016: "Xuân về trên công trình điện Quốc gia"

» Phóng sự trên kênh truyền hình Nhân dân ngày 08/02/2016: "Đón tết cùng công nhân ngành điện"

» Phóng sự trên HTV1 18h30 ngày 07/02/2016: Đảm bảo cung ứng điện cho Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Bính Thân 2016

» Tháo gỡ khó khăn công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 tuyến Dốc Sỏi- Pleiku 2

» Giải bài toán áp lực truyền tải điện

» Bản tin ngành điện tháng 8

» Trạm biến áp 220kV Ninh Phước và đấu nối được gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

» EVNNPT làm việc với tỉnh ủy Hà Tĩnh liên quan đến công tác BTGPMB dự án Đường dây 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch

» Chuyên mục Năng lượng và Cuộc sống: Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV1 19h

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV8 18h

» Thời sự 19h VTV1 (18/02/2020) - Chậm tiến độ đường dây 500Kv Bắc Nam mạch 3

» Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động trên công trình ĐZ 500kV mạch 3

» Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại Gia Lai của đường dây 500 Kv mạch 3

» Tết sớm trên công trường DZ 500Kv Mạch 3 - Thời sự 19h VTV1

» Khởi công các dự án ĐZ 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch – Vũng Áng và sân phân phối 500 kV TTĐL Quảng Trạch, ĐZ 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, ĐZ 500 kV Dốc Sỏi – Pleiku 2

» Phim kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» Các công trình trọng điểm giai đoạn 2011 đến nay

» Hội diễn văn nghệ và teambuilding chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» EVN làm việc với các địa Phương về triển khai ĐTXD ĐZ 500kV Mạch 3 Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2

» Bản tin EVNnews số 39 đưa tin EVNNPT sẵn sàng ứng dụng công nghệ 3D cho các dự án lưới điện

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Thông tấn ngày 19/7/2016: 10 năm Trạm 220 kV Vũng Tàu mới có thể giải phóng mặt bằng

» Bản tin Thời sự VTV1 ngày 30/3/2016: Kết nối truyền tải điện với Lào

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Quốc hội ngày 11/02/2016: "Xuân về trên công trình điện Quốc gia"

» Phóng sự trên kênh truyền hình Nhân dân ngày 08/02/2016: "Đón tết cùng công nhân ngành điện"

» Phóng sự trên HTV1 18h30 ngày 07/02/2016: Đảm bảo cung ứng điện cho Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Bính Thân 2016

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH

ĐIỆN MIỀN TRUNG

Giấy phép số: 150/GP-STTTT ngày 16/04/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp.
Địa chỉ: 478 - Đường 2/9 - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng
Copyright 2013 AMT
Allright reserved. Power by AMT

Điện thoại: 0236.2220366
Fax: 0236.2220367

 

HỖ TRỢ

Liên hệ ban biên tập
Liên hệ quảng cáo
Emaill hỗ trợ
Đóng góp ý kiến
MẠNG XÃ HỘI

Facebook
Twitter
RSS

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH

ĐIỆN MIỀN TRUNG

Giấy phép số: 150/GP-STTTT ngày 16/04/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp.
Địa chỉ: 478 - Đường 2/9 - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng
Copyright 2013 AMT
Allright reserved. Power by AMT

Điện thoại: 0236.2220366
Fax: 0236.2220367

 

HỖ TRỢ

Liên hệ ban biên tập
Liên hệ quảng cáo
Emaill hỗ trợ
Đóng góp ý kiến
MẠNG XÃ HỘI

Facebook
Twitter
RSS