TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. ---VĂN HÓA DOANH NGHIỆP EVNNPT:                            HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI: "TUÂN THỦ - TÔN TRỌNG - TRÁCH NHIỆM - TẬN TÂM - TIN TƯỞNG"                                                                                   SLOGAN: "EVNNPT- TRUYỀN NIỀM TIN"                                                                                   NGÀY TRUYỀN THỐNG: "NGÀY 01/7/2008"                                                                                   TẦM NHÌN: "VƯƠN LÊN HÀNG ĐẦU CHÂU Á TRONG DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI ĐIỆN"                                                                                   SỨ MỆNH: "EVNNPT ĐẢM BẢO TRUYỀN TẢI ĐIỆN AN TOÀN, LIÊN TỤC, ỔN ĐỊNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, AN NINH, QUỐC PHÒNG VÀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM"                                                                                   MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: "NĂM 2020: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG BỐN TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀNG ĐẦU ASEAN - NĂM 2025: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG CÁC TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN THUỘC 10 NƯỚC HÀNG ĐẦU CHÂU Á - NĂM 2030: EVNNPT ĐẠT TRÌNH ĐỘ TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI TRONG LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN"

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. ---VĂN HÓA DOANH NGHIỆP EVNNPT:                            HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI: "TUÂN THỦ - TÔN TRỌNG - TRÁCH NHIỆM - TẬN TÂM - TIN TƯỞNG"                                                                                   SLOGAN: "EVNNPT- TRUYỀN NIỀM TIN"                                                                                   NGÀY TRUYỀN THỐNG: "NGÀY 01/7/2008"                                                                                   TẦM NHÌN: "VƯƠN LÊN HÀNG ĐẦU CHÂU Á TRONG DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI ĐIỆN"                                                                                   SỨ MỆNH: "EVNNPT ĐẢM BẢO TRUYỀN TẢI ĐIỆN AN TOÀN, LIÊN TỤC, ỔN ĐỊNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, AN NINH, QUỐC PHÒNG VÀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM"                                                                                   MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: "NĂM 2020: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG BỐN TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀNG ĐẦU ASEAN - NĂM 2025: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG CÁC TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN THUỘC 10 NƯỚC HÀNG ĐẦU CHÂU Á - NĂM 2030: EVNNPT ĐẠT TRÌNH ĐỘ TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI TRONG LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN"

Số lượt xem: 402

         Thực hiện kế hoạch số 34-CV/ĐU ngày 11/11/2020 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng các tập thể, cá nhân và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; Ngày 26/11/2020, Đảng bộ Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành năm 2020.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc, đồng chí Thái Thanh Thủy – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, đồng chí Phan Lê Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Nhân – Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh văn phòng Đảng ủy EVNNPT.

Về phía Đảng bộ CPMB có đồng chí Nguyễn Đức Tuyển – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ CPMB.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tuyển – Bí thư Đảng ủy đã trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm năm 2020 của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ; Báo cáo kiểm điểm đã nêu bật những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ đối với công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đánh giá trung thực, khách quan, chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và phương hướng, biện pháp khắc phục, đồng thời nêu lên kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra ở năm 2019, phấn đấu xây dựng Đảng bộ CPMB phát triển vững mạnh toàn diện. Cụ thể:

Về công tác xây dựng Đảng, năm 2020 Đảng bộ CPMB đã thực hiện tốt việc quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên trong toàn Đảng bộ; Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ CPMB nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, tập trung kiện toàn, ban hành hệ thống văn bản đầu nhiệm kỳ với các quy định, chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo kế hoạch; Về công tác phát triển đảng, trong năm 2020, phát triển 01 đảng viên mới, hiện Đảng bộ có 06 quần chúng ưu tú đang viết lý lịch xin vào đảng.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2020, đứng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và yêu cầu phải tập trung đóng điện các dự án trọng điểm, cấp bách như dự án ĐZ 500kV mạch 3, CPMB đã gặp không ít khó khăn có thể dẫn đến việc chậm tiến độ dự án; Với sự lãnh đạo quyết liệt cả Đảng bộ và sự nỗ lực, đoàn kết nhất trí cao trong toàn thể CBCNV, Đảng bộ CPMB đã tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể: Việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư dự kiến đến 31/12/2020 là 6.528,93 tỷ đồng (đạt 109,09%); Giá trị giải ngân dự kiến đến 31/12/2020 là 6.457,56 tỷ đồng (đạt 107,90%); Thực hiện khởi công 10 dự án; Đóng điện 20 dự án; Thẩm tra, trình duyệt BCNCKT ĐTXD 15 dự án; Thẩm tra, trình duyệt TKKT-TDT/TKBVTC 09 dự án; Quyết toán vốn đầu tư các công trình, dự kiến cả năm 2020, CPMB trình 10 dự án và EVNNPT phê duyệt quyết toán 10 dự án theo kế hoạch; Thực hiện đảm bảo các nội dung về công tác thu xếp vốn các công trình, công tác bàn giao, xóa phụ lục tồn tại, các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả năm 2020 và một số nội dung công tác khác.

Đối với việc thực hiện Chủ đề năm 2020 của EVN, EVNNPT “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020”, Đảng bộ CPMB đã tập trung lãnh đạo đạt kế hoạch các chỉ tiêu nhiệm vụ. Sản lượng đầu tư được tăng nhanh qua các năm, trong đó từ năm 2016 đạt gần 2.500 tỷ đồng/năm, năm 2017 đạt trên 2.500 tỷ đồng/năm, năm 2018 đạt mức 2.965,8 tỷ và năm 2019 là 5.945,7 tỷ đồng, hơn gấp đôi sản lượng năm 2016. Với dự kiến năm 2020 dự kiến thực hiện hơn 6.500 tỷ, tổng khối lượng ĐTXD giai đoạn 2016-2020 CPMB đạt 20.465 tỷ đồng, bằng 104,32% kế hoạch 05 năm EVNNPT giao, khởi công 59 dự án (đạt 85,51%), đóng điện 70 dự án (đạt 100% kế hoạch).

Cho ý kiến thảo luận về dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ được trình bày tại Hội nghị, các thành viên tham dự nhất trí cao về kết quả nổi bật của việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, đánh giá đúng ưu điểm và khuyết điểm, có góp ý cụ thể từng nội dung để đưa ra phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Lê Phú đã đánh giá cao tập thể Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung, đơn vị  có truyền thống đoàn kết, trách nhiệm với đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bên cạnh một số nội dung góp ý để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân, đồng chí đề nghị Đảng bộ CPMB tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết của đơn vị, tập trung thực hiện việc chỉ đạo, điều hành Đảng bộ CPMB hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

CPMB

28/11/2020
 

» Tháo gỡ khó khăn công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 tuyến Dốc Sỏi- Pleiku 2

» Giải bài toán áp lực truyền tải điện

» Bản tin ngành điện tháng 8

» Trạm biến áp 220kV Ninh Phước và đấu nối được gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

» EVNNPT làm việc với tỉnh ủy Hà Tĩnh liên quan đến công tác BTGPMB dự án Đường dây 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch

» Chuyên mục Năng lượng và Cuộc sống: Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV1 19h

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV8 18h

» Thời sự 19h VTV1 (18/02/2020) - Chậm tiến độ đường dây 500Kv Bắc Nam mạch 3

» Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động trên công trình ĐZ 500kV mạch 3

» Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại Gia Lai của đường dây 500 Kv mạch 3

» Tết sớm trên công trường DZ 500Kv Mạch 3 - Thời sự 19h VTV1

» Khởi công các dự án ĐZ 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch – Vũng Áng và sân phân phối 500 kV TTĐL Quảng Trạch, ĐZ 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, ĐZ 500 kV Dốc Sỏi – Pleiku 2

» Phim kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» Các công trình trọng điểm giai đoạn 2011 đến nay

» Hội diễn văn nghệ và teambuilding chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» EVN làm việc với các địa Phương về triển khai ĐTXD ĐZ 500kV Mạch 3 Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2

» Bản tin EVNnews số 39 đưa tin EVNNPT sẵn sàng ứng dụng công nghệ 3D cho các dự án lưới điện

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Thông tấn ngày 19/7/2016: 10 năm Trạm 220 kV Vũng Tàu mới có thể giải phóng mặt bằng

» Bản tin Thời sự VTV1 ngày 30/3/2016: Kết nối truyền tải điện với Lào

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Quốc hội ngày 11/02/2016: "Xuân về trên công trình điện Quốc gia"

» Phóng sự trên kênh truyền hình Nhân dân ngày 08/02/2016: "Đón tết cùng công nhân ngành điện"

» Phóng sự trên HTV1 18h30 ngày 07/02/2016: Đảm bảo cung ứng điện cho Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Bính Thân 2016

» Tháo gỡ khó khăn công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 tuyến Dốc Sỏi- Pleiku 2

» Giải bài toán áp lực truyền tải điện

» Bản tin ngành điện tháng 8

» Trạm biến áp 220kV Ninh Phước và đấu nối được gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

» EVNNPT làm việc với tỉnh ủy Hà Tĩnh liên quan đến công tác BTGPMB dự án Đường dây 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch

» Chuyên mục Năng lượng và Cuộc sống: Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV1 19h

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV8 18h

» Thời sự 19h VTV1 (18/02/2020) - Chậm tiến độ đường dây 500Kv Bắc Nam mạch 3

» Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động trên công trình ĐZ 500kV mạch 3

» Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại Gia Lai của đường dây 500 Kv mạch 3

» Tết sớm trên công trường DZ 500Kv Mạch 3 - Thời sự 19h VTV1

» Khởi công các dự án ĐZ 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch – Vũng Áng và sân phân phối 500 kV TTĐL Quảng Trạch, ĐZ 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, ĐZ 500 kV Dốc Sỏi – Pleiku 2

» Phim kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» Các công trình trọng điểm giai đoạn 2011 đến nay

» Hội diễn văn nghệ và teambuilding chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» EVN làm việc với các địa Phương về triển khai ĐTXD ĐZ 500kV Mạch 3 Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2

» Bản tin EVNnews số 39 đưa tin EVNNPT sẵn sàng ứng dụng công nghệ 3D cho các dự án lưới điện

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Thông tấn ngày 19/7/2016: 10 năm Trạm 220 kV Vũng Tàu mới có thể giải phóng mặt bằng

» Bản tin Thời sự VTV1 ngày 30/3/2016: Kết nối truyền tải điện với Lào

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Quốc hội ngày 11/02/2016: "Xuân về trên công trình điện Quốc gia"

» Phóng sự trên kênh truyền hình Nhân dân ngày 08/02/2016: "Đón tết cùng công nhân ngành điện"

» Phóng sự trên HTV1 18h30 ngày 07/02/2016: Đảm bảo cung ứng điện cho Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Bính Thân 2016

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH

ĐIỆN MIỀN TRUNG

Giấy phép số: 150/GP-STTTT ngày 16/04/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp.
Địa chỉ: 478 - Đường 2/9 - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng
Copyright 2013 AMT
Allright reserved. Power by AMT

Điện thoại: 0236.2220366
Fax: 0236.2220367

 

HỖ TRỢ

Liên hệ ban biên tập
Liên hệ quảng cáo
Emaill hỗ trợ
Đóng góp ý kiến
MẠNG XÃ HỘI

Facebook
Twitter
RSS

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH

ĐIỆN MIỀN TRUNG

Giấy phép số: 150/GP-STTTT ngày 16/04/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp.
Địa chỉ: 478 - Đường 2/9 - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng
Copyright 2013 AMT
Allright reserved. Power by AMT

Điện thoại: 0236.2220366
Fax: 0236.2220367

 

HỖ TRỢ

Liên hệ ban biên tập
Liên hệ quảng cáo
Emaill hỗ trợ
Đóng góp ý kiến
MẠNG XÃ HỘI

Facebook
Twitter
RSS