Tổ chức thực hiện tốt Chủ đề năm 2022 của EVNNPT là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Tổ chức thực hiện tốt Chủ đề năm 2022 của EVNNPT là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

THÔNG TIN DỰ ÁN

ĐƯỜNG DÂY 500 KV MẠCH 3
(Quảng Trạch - Vũng Áng, Quảng Trạch - Dốc Sỏi, Dốc Sỏi - Pleiku 2)

 

 

I. Mục tiêu xây dựng dự án:
- Tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới khi hệ thống điện miền Nam không đảm bảo cân đối cung - cầu nội vùng;
- Tối ưu hóa sản xuất - truyền tải điện trong vận hành hệ thống điện Quốc gia
II. Tổng quan chung về cụm dự án:
1. ĐZ 500kV NĐ Quảng Trạch - Vũng Áng và SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch
1.1 Quy mô:
- Xây dựng đường dây 500kV mạch kép đi qua địa phận 02 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh với tổng chiều dài khoảng 32,6km có điểm đầu là SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch và điểm cuối là TBA 500KV Vũng Áng;
- Xây dựng SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch gồm 08 ngăn lộ gồm 04 ngăn lộ ĐZ bao gồm 2 ngăn lộ đi Vũng Áng và 02 ngăn lộ đi Dốc Sỏi, 04 ngăn lộ MBA cho NMNĐ Quảng Trạch 1 và 2.
- Mở rộng ngăn lộ tại TBA 500kV Vũng Áng: xây dựng và lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn lộ ĐZ 500kV đi SPP 500kV Quảng Trạch tại Diameter B05 cho các ngăn lộ B51, B52 tại TBA 500kV Vũng Áng.
1.2. Địa điểm xây dựng:
* Dự án đi qua 02 tỉnh: Quảng Bình (huyện Quảng Trạch) và Hà Tĩnh (huyện Kỳ Anh) với chiều dài toàn tuyến là 32,6 km, trong đó:
- Đoạn qua tỉnh Quảng Bình: ĐĐ-G2 dài 1,40 km.
- Đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh: G2-ĐC dài 31,20 km.
* SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch thuộc thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
* Phần mở rộng ngăn lộ 500kV trong khuôn viên trạm 500kV Vũng Áng thuộc địa phận thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
2. ĐZ 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi:
2.1. Quy mô:
- Xây dựng đường dây 500kV mạch kép đi qua địa phận 05 tỉnh và 01 thành phố, bao gồm: tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng với tổng chiều dài khoảng 500,14km có điểm đầu là vị trí 01 (đấu nối vào SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch) và điểm cuối là vị trí 1096 (đấu nối vào TBA 500kV Dốc Sỏi);
- Xây dựng 03 trạm lặp quang giữa tuyến đường dây để khuếch đại và chuyển tiếp tín hiệu thông tin;
- Xây dựng 03 nhà quản lý vận hành đội truyền tải điện.
2.2. Địa điểm xây dựng:
* Dự án đi qua 5 tỉnh và 1 thành phố, bao gồm: Tỉnh Quảng Bình (5 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố: Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Thị xã Ba Đồn, Bố Trạch, TP. Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy), tỉnh Quảng Trị (5 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, TP. Đông Hà, Triệu Phong, TX Quảng Trị và Hải Lăng), tỉnh Thừa Thiên Huế (2 huyện và 2 thị xã: Phong Điền, TX Hương Trà, TX Hương Thủy và huyện Phú Lộc), Thành phố Đà nẵng (quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang), tỉnh Quảng Nam (6 huyện Đại Lộc, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My và Núi Thành) và tỉnh Quảng Ngãi (huyện Bình Sơn) với chiều dài tuyến là 500,14 km, trong đó:
- Đoạn qua tỉnh Quảng Bình: ĐĐ-G39 dài 136,887 km.
- Đoạn qua tỉnh Quảng Trị: G39-G54 dài 82,819 km.
- Đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế: G54-G90 dài 112,223 km.
- Đoạn qua TP. Đà Nẵng: G90-G99 dài 35,407 km.
- Đoạn qua tỉnh tỉnh Quảng Nam: G99-G133 dài 121,518 km.
- Đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi: G133-ĐC dài 11,284 km
3. ĐZ 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2:
3.1. Quy mô:
- Xây dựng đường dây 500kV mạch kép đi qua địa phận 03 tỉnh, bao gồm: tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum và tỉnh Gia Lai với tổng chiều dài khoảng 209km có điểm đầu là TBA 500kV Dốc Sỏi và điểm cuối là TBA 500kV Pleiku 2 (riêng đoạn đường dây từ G59-G62 sẽ xây dựng cột 4 mạch để kết hợp 02 mạch ĐZ 220kV, trước mắt kéo dây hoàn trả 01 mạch đoạn ĐZ 220kV Pleiku - Krôngbuk hiện có);
- Mở rộng ngăn lộ tại các TBA 500kV Dốc Sỏi và TBA 500kV Pleiku 2.
3.2. Địa điểm xây dựng:
* Dự án đi qua 3 tỉnh Quảng Ngãi (các huyện Bình Sơn, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Hà và Ba Tơ, Kon Tum (các huyện Kon Plong, Kon Rẫy và TP, Kon Tum) và Gia Lai (các huyện Chư Pawh, Ia Grai và TP. Pleiku) với chiều dài tuyến là 209 km, trong đó:
- Đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi: ĐĐ-G29 dài 85,011 km.
- Đoạn qua tỉnh Kon Tum: G29-G52 dài 82,108 km.
- Đoạn qua tỉnh Gia Lai: G52-ĐC dài 41,509 km

III. Các thủ tục pháp lý của dự án:
- Ngày 16/1/2017 Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 47/TTg-CN đồng ý điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch điện VII điều chỉnh các hạng mục đường dây 500kV Vũng Áng-Dốc Sỏi-Pleiku 2.
- Ngày 14/12/2017 Thủ tướng Chính phủ đã có QĐ số 2025/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và một số cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
- Tháng 1/2018, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt BCNCKT các dự án.
- Tháng 8/2018, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phê duyệt TKKT-TDT các dự án.
- Dự án khởi công: Ngày 18/12/2018. Dự kiến hoàn thành: Tháng 6/2020 ((đưa hình ảnh PTTg phát lệnh khởi công).

IV. Ban chỉ đạo thực hiện dự án:
- Tập đoàn điện lực Việt Nam thành lập Ban chỉ đạo xây dựng dự án đường dây 500kV mạch 3 tại quyết định số 207/QĐ-EVN ngày 01/12/2016.
- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thành lập Ban chỉ đạo xây dựng dự án đường dây 500kV mạch 3 của EVNNPT tại quyết định số 2834/QĐ-EVNNPT ngày 30/12/2016.
- Ban QLDA các công trình điện Miền Trung có các Quyết định số: 250/QĐ-CPMB ngày 17/01/2017 về việc thành lập và ban hành Quy định phân công nhiệm vụ Ban điều hành dự án đường dây 500kV mạch 3 và Quyết định số 389/QĐ-CPMB ngày 16/4/2018 thành lập Ban tiền phương dự án đường dây 500kV mạch 3. 

THÔNG TIN DỰ ÁN

ĐƯỜNG DÂY 500 KV MẠCH 3
(Quảng Trạch - Vũng Áng, Quảng Trạch - Dốc Sỏi, Dốc Sỏi - Pleiku 2)

 

 

I. Mục tiêu xây dựng dự án:
- Tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới khi hệ thống điện miền Nam không đảm bảo cân đối cung - cầu nội vùng;
- Tối ưu hóa sản xuất - truyền tải điện trong vận hành hệ thống điện Quốc gia
II. Tổng quan chung về cụm dự án:
1. ĐZ 500kV NĐ Quảng Trạch - Vũng Áng và SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch
1.1 Quy mô:
- Xây dựng đường dây 500kV mạch kép đi qua địa phận 02 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh với tổng chiều dài khoảng 32,6km có điểm đầu là SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch và điểm cuối là TBA 500KV Vũng Áng;
- Xây dựng SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch gồm 08 ngăn lộ gồm 04 ngăn lộ ĐZ bao gồm 2 ngăn lộ đi Vũng Áng và 02 ngăn lộ đi Dốc Sỏi, 04 ngăn lộ MBA cho NMNĐ Quảng Trạch 1 và 2.
- Mở rộng ngăn lộ tại TBA 500kV Vũng Áng: xây dựng và lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn lộ ĐZ 500kV đi SPP 500kV Quảng Trạch tại Diameter B05 cho các ngăn lộ B51, B52 tại TBA 500kV Vũng Áng.
1.2. Địa điểm xây dựng:
* Dự án đi qua 02 tỉnh: Quảng Bình (huyện Quảng Trạch) và Hà Tĩnh (huyện Kỳ Anh) với chiều dài toàn tuyến là 32,6 km, trong đó:
- Đoạn qua tỉnh Quảng Bình: ĐĐ-G2 dài 1,40 km.
- Đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh: G2-ĐC dài 31,20 km.
* SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch thuộc thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
* Phần mở rộng ngăn lộ 500kV trong khuôn viên trạm 500kV Vũng Áng thuộc địa phận thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
2. ĐZ 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi:
2.1. Quy mô:
- Xây dựng đường dây 500kV mạch kép đi qua địa phận 05 tỉnh và 01 thành phố, bao gồm: tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng với tổng chiều dài khoảng 500,14km có điểm đầu là vị trí 01 (đấu nối vào SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch) và điểm cuối là vị trí 1096 (đấu nối vào TBA 500kV Dốc Sỏi);
- Xây dựng 03 trạm lặp quang giữa tuyến đường dây để khuếch đại và chuyển tiếp tín hiệu thông tin;
- Xây dựng 03 nhà quản lý vận hành đội truyền tải điện.
2.2. Địa điểm xây dựng:
* Dự án đi qua 5 tỉnh và 1 thành phố, bao gồm: Tỉnh Quảng Bình (5 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố: Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Thị xã Ba Đồn, Bố Trạch, TP. Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy), tỉnh Quảng Trị (5 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, TP. Đông Hà, Triệu Phong, TX Quảng Trị và Hải Lăng), tỉnh Thừa Thiên Huế (2 huyện và 2 thị xã: Phong Điền, TX Hương Trà, TX Hương Thủy và huyện Phú Lộc), Thành phố Đà nẵng (quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang), tỉnh Quảng Nam (6 huyện Đại Lộc, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My và Núi Thành) và tỉnh Quảng Ngãi (huyện Bình Sơn) với chiều dài tuyến là 500,14 km, trong đó:
- Đoạn qua tỉnh Quảng Bình: ĐĐ-G39 dài 136,887 km.
- Đoạn qua tỉnh Quảng Trị: G39-G54 dài 82,819 km.
- Đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế: G54-G90 dài 112,223 km.
- Đoạn qua TP. Đà Nẵng: G90-G99 dài 35,407 km.
- Đoạn qua tỉnh tỉnh Quảng Nam: G99-G133 dài 121,518 km.
- Đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi: G133-ĐC dài 11,284 km
3. ĐZ 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2:
3.1. Quy mô:
- Xây dựng đường dây 500kV mạch kép đi qua địa phận 03 tỉnh, bao gồm: tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum và tỉnh Gia Lai với tổng chiều dài khoảng 209km có điểm đầu là TBA 500kV Dốc Sỏi và điểm cuối là TBA 500kV Pleiku 2 (riêng đoạn đường dây từ G59-G62 sẽ xây dựng cột 4 mạch để kết hợp 02 mạch ĐZ 220kV, trước mắt kéo dây hoàn trả 01 mạch đoạn ĐZ 220kV Pleiku - Krôngbuk hiện có);
- Mở rộng ngăn lộ tại các TBA 500kV Dốc Sỏi và TBA 500kV Pleiku 2.
3.2. Địa điểm xây dựng:
* Dự án đi qua 3 tỉnh Quảng Ngãi (các huyện Bình Sơn, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Hà và Ba Tơ, Kon Tum (các huyện Kon Plong, Kon Rẫy và TP, Kon Tum) và Gia Lai (các huyện Chư Pawh, Ia Grai và TP. Pleiku) với chiều dài tuyến là 209 km, trong đó:
- Đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi: ĐĐ-G29 dài 85,011 km.
- Đoạn qua tỉnh Kon Tum: G29-G52 dài 82,108 km.
- Đoạn qua tỉnh Gia Lai: G52-ĐC dài 41,509 km

III. Các thủ tục pháp lý của dự án:
- Ngày 16/1/2017 Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 47/TTg-CN đồng ý điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch điện VII điều chỉnh các hạng mục đường dây 500kV Vũng Áng-Dốc Sỏi-Pleiku 2.
- Ngày 14/12/2017 Thủ tướng Chính phủ đã có QĐ số 2025/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và một số cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
- Tháng 1/2018, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt BCNCKT các dự án.
- Tháng 8/2018, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phê duyệt TKKT-TDT các dự án.
- Dự án khởi công: Ngày 18/12/2018. Dự kiến hoàn thành: Tháng 6/2020 ((đưa hình ảnh PTTg phát lệnh khởi công).

IV. Ban chỉ đạo thực hiện dự án:
- Tập đoàn điện lực Việt Nam thành lập Ban chỉ đạo xây dựng dự án đường dây 500kV mạch 3 tại quyết định số 207/QĐ-EVN ngày 01/12/2016.
- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thành lập Ban chỉ đạo xây dựng dự án đường dây 500kV mạch 3 của EVNNPT tại quyết định số 2834/QĐ-EVNNPT ngày 30/12/2016.
- Ban QLDA các công trình điện Miền Trung có các Quyết định số: 250/QĐ-CPMB ngày 17/01/2017 về việc thành lập và ban hành Quy định phân công nhiệm vụ Ban điều hành dự án đường dây 500kV mạch 3 và Quyết định số 389/QĐ-CPMB ngày 16/4/2018 thành lập Ban tiền phương dự án đường dây 500kV mạch 3. 

 
 
TIN HOẠT ĐỘNG
Tin tức liên quan đến Dự án
TIN HOẠT ĐỘNG
Tin tức liên quan đến Dự án
CÔNG TÁC BTGPMB
Thông tin về việc bồi thường giải phóng mặt bằng
CÔNG TÁC BTGPMB
Thông tin về việc bồi thường giải phóng mặt bằng
TÌNH HÌNH THI CÔNG
Thông tin về tình hình thi công

TÌNH HÌNH THI CÔNG ĐZ 500KV MẠCH 3 ĐẾN HẾT NGÀY 02/11/2019

Dự án có tổng chiều dài 741,78 km với 1.606 vị trí móng, SPP 500kV tại TTĐL Quảng Trạch, mở rộng các ngăn lộ tại TBA 500kV Vũng Áng, TBA 500kV Dốc Sỏi, TBA 500kV Pleiku 2 được chia thành 26 lô thầu xây lắp bắt đầu triển khai thi công từ tháng 01/2019.
Số liệu thi công tổng thể tính đến ngày 12/10/2019:
* Phần đường dây:
- Đào xong 788/1.606 vị trí, đang đào 87 vị trí, đạt 49,06%.
- Đúc xong 664/1.606 vị trí, đang đúc 68 vị trí, đạt 41,34%.
- Dựng cột xong 18/1.606 vị trí, đang dựng 19 vị trí.
* Phần mở rộng ngăn lộ:
- SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch: Đang triển khai thi công san nền.
- Mở rộng ngăn lộ tại TBA 500kV Vũng Áng: Đang thi công đào đúc móng cột cổng, trụ đỡ thiết bị, nhà bay housing, hệ thống mương cáp, lắp dựng trụ đỡ thiết bị.
- Mở rộng ngăn lộ tại TBA 500kV Dốc Sỏi: Đang thi công san nền, móng cột cổng thanh cái, tường rào, bể dầu sự cố.
- Mở rộng ngăn lộ tại TBA 500kV Pleiku 2: Đã thi công xong phần móng cột cổng.
Số liệu thi công của từng dự án:
1. ĐZ 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng và SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch:
a. Phần đường dây:
- Đào xong 15/75 vị trí, đang đào 0 vị trí.
- Đúc xong 08/75 vị trí, đang đúc 5 vị trí.
b. Phần mở rộng ngăn lộ:
- SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch:
+ San nền trạm: Đang triển khai bóc lớp thực vật (khoảng 700/10360m3).
+ Khối lượng đất đắp nền trạm: Đang triển khai đắp nền trạm (khoảng 2000/104246m3).
- TBA 500kV Vũng Áng:
+ Móng cột cổng: Đã hoàn thành.
+ Móng trụ thiết bị: Đã hoàn thành.
+ Thi công nhà bay (số lượng 01): Đã đổ bê tông sàn mái.
+ Thi công mương cáp: Mương cáp B1150 (178 m): đã đổ bê tông 150/178m. Mương cáp B650 (210m): đã đổ bê tông 150/210m. Mương cáp B400 (47,5m): đã xong.
+ Lắp dựng cột cổng, trụ đỡ thiết bị: Đã hoàn thành.
2. ĐZ 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi:
a. Phần đường dây:
- Đào xong 557/1.102 vị trí, đang đào 74 vị trí.
- Đúc xong 468/1.102 vị trí, đang đúc 48 vị trí.
- Dựng cột xong 17/1.102 vị trí, đang dựng 18 vị trí.
b. Phần trạm lặp quang: Chưa triển khai thi công.
3. ĐZ 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2:
a. Phần đường dây:
a.1. Phần ĐZ 500kV:
- Đào xong 216/429 vị trí, đang đào 13 vị trí.
- Đúc xong 188/429 vị trí, đang đúc 15 vị trí.
- Dựng cột xong 1/429 vị trí, đang dựng 1 vị trí
a.2. Phần di dời ĐZ 220/110kV:
- Đào xong 08/08 vị trí.
- Đúc xong 08/08 vị trí.
- Dựng cột xong 04/08 vị trí.
- Đang dựng 0 vị trí cột.
b. Phần mở rộng ngăn lộ:
- TBA 500kV Dốc Sỏi:
+ Đã thi công xong phần đường công vụ để vận chuyện vật tư thiết bị phục vụ thi công công trình.
+ Đã xây chân kè taluy đá hộc đoạn từ R2-C khối lượng: 100/100m, Đang triển khai xây kè taluy đá hộc đoạn A-R4: 100/284,3m
+ Tập kết vật liệu san nền khối lượng khoảng: 270.000/290.834m3
+ Đang triển khai đắp đất taluy quanh trạm khối lượng: 624/928,3m
+ Đang triển khai xây đá hộc bảo vệ mái dốc quanh trạm khối lượng: 185/928,3m
+ Đang triền khai đổ bê tông cổ móng hàng rào quanh trạm, khối lượng: 30/928,3m
+ Đang triển khai lắp đặt ống thoát nước nền trạm khối lượng: 180/374 ống.
+ Bể đầu sự cố đã đã đổ bê tông thành bể đợt 1, đang triển khai cốt thép và cốp pha thành bể đợt 2.
+ Móng cột cổng MCT-35: đang triển khai khối lượng: 12/48 móng (3 cổ hoàn chỉnh, 9 móng đang đào đất, bê tông lót, bê tông đế)
+ Móng cột cổng MCT-20: đang triển khai đổ bê tông đế móng khối lượng 3/12 móng.
- TBA 500kV Pleiku 2:
+ Đổ bê tông hoàn thành 03/03 móng giàn trụ cổng.
 

TÌNH HÌNH THI CÔNG
Thông tin về tình hình thi công

TÌNH HÌNH THI CÔNG ĐZ 500KV MẠCH 3 ĐẾN HẾT NGÀY 02/11/2019

Dự án có tổng chiều dài 741,78 km với 1.606 vị trí móng, SPP 500kV tại TTĐL Quảng Trạch, mở rộng các ngăn lộ tại TBA 500kV Vũng Áng, TBA 500kV Dốc Sỏi, TBA 500kV Pleiku 2 được chia thành 26 lô thầu xây lắp bắt đầu triển khai thi công từ tháng 01/2019.
Số liệu thi công tổng thể tính đến ngày 12/10/2019:
* Phần đường dây:
- Đào xong 788/1.606 vị trí, đang đào 87 vị trí, đạt 49,06%.
- Đúc xong 664/1.606 vị trí, đang đúc 68 vị trí, đạt 41,34%.
- Dựng cột xong 18/1.606 vị trí, đang dựng 19 vị trí.
* Phần mở rộng ngăn lộ:
- SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch: Đang triển khai thi công san nền.
- Mở rộng ngăn lộ tại TBA 500kV Vũng Áng: Đang thi công đào đúc móng cột cổng, trụ đỡ thiết bị, nhà bay housing, hệ thống mương cáp, lắp dựng trụ đỡ thiết bị.
- Mở rộng ngăn lộ tại TBA 500kV Dốc Sỏi: Đang thi công san nền, móng cột cổng thanh cái, tường rào, bể dầu sự cố.
- Mở rộng ngăn lộ tại TBA 500kV Pleiku 2: Đã thi công xong phần móng cột cổng.
Số liệu thi công của từng dự án:
1. ĐZ 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng và SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch:
a. Phần đường dây:
- Đào xong 15/75 vị trí, đang đào 0 vị trí.
- Đúc xong 08/75 vị trí, đang đúc 5 vị trí.
b. Phần mở rộng ngăn lộ:
- SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch:
+ San nền trạm: Đang triển khai bóc lớp thực vật (khoảng 700/10360m3).
+ Khối lượng đất đắp nền trạm: Đang triển khai đắp nền trạm (khoảng 2000/104246m3).
- TBA 500kV Vũng Áng:
+ Móng cột cổng: Đã hoàn thành.
+ Móng trụ thiết bị: Đã hoàn thành.
+ Thi công nhà bay (số lượng 01): Đã đổ bê tông sàn mái.
+ Thi công mương cáp: Mương cáp B1150 (178 m): đã đổ bê tông 150/178m. Mương cáp B650 (210m): đã đổ bê tông 150/210m. Mương cáp B400 (47,5m): đã xong.
+ Lắp dựng cột cổng, trụ đỡ thiết bị: Đã hoàn thành.
2. ĐZ 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi:
a. Phần đường dây:
- Đào xong 557/1.102 vị trí, đang đào 74 vị trí.
- Đúc xong 468/1.102 vị trí, đang đúc 48 vị trí.
- Dựng cột xong 17/1.102 vị trí, đang dựng 18 vị trí.
b. Phần trạm lặp quang: Chưa triển khai thi công.
3. ĐZ 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2:
a. Phần đường dây:
a.1. Phần ĐZ 500kV:
- Đào xong 216/429 vị trí, đang đào 13 vị trí.
- Đúc xong 188/429 vị trí, đang đúc 15 vị trí.
- Dựng cột xong 1/429 vị trí, đang dựng 1 vị trí
a.2. Phần di dời ĐZ 220/110kV:
- Đào xong 08/08 vị trí.
- Đúc xong 08/08 vị trí.
- Dựng cột xong 04/08 vị trí.
- Đang dựng 0 vị trí cột.
b. Phần mở rộng ngăn lộ:
- TBA 500kV Dốc Sỏi:
+ Đã thi công xong phần đường công vụ để vận chuyện vật tư thiết bị phục vụ thi công công trình.
+ Đã xây chân kè taluy đá hộc đoạn từ R2-C khối lượng: 100/100m, Đang triển khai xây kè taluy đá hộc đoạn A-R4: 100/284,3m
+ Tập kết vật liệu san nền khối lượng khoảng: 270.000/290.834m3
+ Đang triển khai đắp đất taluy quanh trạm khối lượng: 624/928,3m
+ Đang triển khai xây đá hộc bảo vệ mái dốc quanh trạm khối lượng: 185/928,3m
+ Đang triền khai đổ bê tông cổ móng hàng rào quanh trạm, khối lượng: 30/928,3m
+ Đang triển khai lắp đặt ống thoát nước nền trạm khối lượng: 180/374 ống.
+ Bể đầu sự cố đã đã đổ bê tông thành bể đợt 1, đang triển khai cốt thép và cốp pha thành bể đợt 2.
+ Móng cột cổng MCT-35: đang triển khai khối lượng: 12/48 móng (3 cổ hoàn chỉnh, 9 móng đang đào đất, bê tông lót, bê tông đế)
+ Móng cột cổng MCT-20: đang triển khai đổ bê tông đế móng khối lượng 3/12 móng.
- TBA 500kV Pleiku 2:
+ Đổ bê tông hoàn thành 03/03 móng giàn trụ cổng.
 

 
PHÓNG SỰ
Video liên quan đến Dự án

PHÓNG SỰ
Video liên quan đến Dự án

07/01/2022
 
 
TƯ LIỆU HOẠT ĐỘNG
Hình ảnh tư liệu
TƯ LIỆU HOẠT ĐỘNG
Hình ảnh tư liệu
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH

ĐIỆN MIỀN TRUNG

Giấy phép số: 150/GP-STTTT ngày 16/04/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp.
Địa chỉ: 478 - Đường 2/9 - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng
Copyright 2013 AMT
Allright reserved. Power by AMT

Điện thoại: 0236.2220366
Fax: 0236.2220367

 

HỖ TRỢ

Liên hệ ban biên tập
Liên hệ quảng cáo
Emaill hỗ trợ
Đóng góp ý kiến
MẠNG XÃ HỘI

Facebook
Twitter
RSS
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH

ĐIỆN MIỀN TRUNG

Giấy phép số: 150/GP-STTTT ngày 16/04/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp.
Địa chỉ: 478 - Đường 2/9 - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng
Copyright 2013 AMT
Allright reserved. Power by AMT

Điện thoại: 0236.2220366
Fax: 0236.2220367

 

HỖ TRỢ

Liên hệ ban biên tập
Liên hệ quảng cáo
Emaill hỗ trợ
Đóng góp ý kiến
MẠNG XÃ HỘI

Facebook
Twitter
RSS