TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. ---VĂN HÓA DOANH NGHIỆP EVNNPT:                            HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI: "TUÂN THỦ - TÔN TRỌNG - TRÁCH NHIỆM - TẬN TÂM - TIN TƯỞNG"                                                                                   SLOGAN: "EVNNPT- TRUYỀN NIỀM TIN"                                                                                   NGÀY TRUYỀN THỐNG: "NGÀY 01/7/2008"                                                                                   TẦM NHÌN: "VƯƠN LÊN HÀNG ĐẦU CHÂU Á TRONG DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI ĐIỆN"                                                                                   SỨ MỆNH: "EVNNPT ĐẢM BẢO TRUYỀN TẢI ĐIỆN AN TOÀN, LIÊN TỤC, ỔN ĐỊNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, AN NINH, QUỐC PHÒNG VÀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM"                                                                                   MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: "NĂM 2020: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG BỐN TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀNG ĐẦU ASEAN - NĂM 2025: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG CÁC TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN THUỘC 10 NƯỚC HÀNG ĐẦU CHÂU Á - NĂM 2030: EVNNPT ĐẠT TRÌNH ĐỘ TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI TRONG LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN"

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. ---VĂN HÓA DOANH NGHIỆP EVNNPT:                            HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI: "TUÂN THỦ - TÔN TRỌNG - TRÁCH NHIỆM - TẬN TÂM - TIN TƯỞNG"                                                                                   SLOGAN: "EVNNPT- TRUYỀN NIỀM TIN"                                                                                   NGÀY TRUYỀN THỐNG: "NGÀY 01/7/2008"                                                                                   TẦM NHÌN: "VƯƠN LÊN HÀNG ĐẦU CHÂU Á TRONG DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI ĐIỆN"                                                                                   SỨ MỆNH: "EVNNPT ĐẢM BẢO TRUYỀN TẢI ĐIỆN AN TOÀN, LIÊN TỤC, ỔN ĐỊNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, AN NINH, QUỐC PHÒNG VÀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM"                                                                                   MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: "NĂM 2020: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG BỐN TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀNG ĐẦU ASEAN - NĂM 2025: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG CÁC TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN THUỘC 10 NƯỚC HÀNG ĐẦU CHÂU Á - NĂM 2030: EVNNPT ĐẠT TRÌNH ĐỘ TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI TRONG LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN"

Số lượt xem: 1781

 

 

Ông Đinh Văn Tuấn

Trưởng phòng

 

 

Ông Lê Đức Quỳnh Nam

Phó trưởng phòng

 

Ông Nguyễn Hữu Vân

Phó trưởng phòng

 

Ông Phạm Xuân Tùng

Trợ lý giám đốc

(từ 2011 đến nay)

 

DANH SÁCH CBCNV1 - Đinh Văn Tuấn - Trưởng phòng

2 - Nguyễn Hữu Vân - Phó Trưởng phòng

3 - Lê Đức Quỳnh Nam - Phó Trưởng phòng

4 - Lê Thị Chín - Chuyên viên

5 - Phan Thị Hằng - Chuyên viên

6 - Khương Thị Thanh Hiền - Chuyên viên

7 - Huỳnh Thị Minh Hồng - Cán sự

8 - Hồ Thị Thu Hà - Nhân viên văn thư

9 - Nguyễn Thị Nga - Nhân viên phục vụ

10 - Lê Văn Cường - Lái xe

11 - Huỳnh Văn Điền - Lái xe

12 - Nguyễn Hữu Tình - Lái xe

13 - Võ Thanh Tâm - Lái xe

14 - Phạm Cầu - Lái xe

15 - Phan Quang Mừng - Lái xe

16 - Trần Văn Hải - Lái xe

17 - Võ Văn Giác - Lái xe

18 - Hoàng Văn Long - Lái xe

19 - Nguyễn Quang Trung - Lái xe

20 - Phạm Văn Tiệp - Lái xe

21 - Phan Đình Thành - Lái xe

22 - Đậu Đức Dũng - Lái xe

23 - Trần Văn Trung - Lái xe

24 - Lương Công Hoàng - Lái xe

25 - Nguyễn Hữu Phước - Lái xe

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Tham mưu giúp Giám đốc về công tác Tổ chức cán bộ, Lao động tiền lương, Văn phòng, Hành chính quản trị, Thanh tra pháp chế, Khen thưởng và kỷ luật.  Có nhiệm vụ xây dựng mô hình Tổ chức bộ máy của Ban phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ. Thực hiện lập: công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, sắp xếp, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, đề bạt cán bộ, thông báo nghỉ hưu,... đối với CBCNV thuộc AMT quản lý; quản lý hồ sơ CBCNV, quản lý theo dõi hợp đồng lao động và báo cáo lao động; lập kế hoạch tiền lương, phương án chia lương, nâng lương, bảng tính lương cho CBCNV và thực hiện các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, quyết toán tiền lương hàng năm; tổ chức thực hiện và theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong AMT; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên; thủ trì và phối hợp với các phòng thực hiện việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh đối với CBCNV; thực hiện công tác thanh tra pháp chế theo qui định; quản lý xe máy và phương tiện phục vụ công tác, bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ khu vực cơ quan; thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết của AMT. Phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức và phục vụ Hội nghị do AMT tổ chức; làm đầu mối tiếp khách (bao gồm các cá nhân, đại diện các cơ quan, tổ chức) đến làm việc với AMT; Tùy theo tính chất và nội dung công việc, giới thiệu khách làm việc với các Phòng liên quan hoặc báo cáo Lãnh đạo AMT tiếp; công tác văn thư, quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu, quản lý con dấu của AMT đúng quy định; Giải quyết các thủ tục cho CBCNV đi công tác, đôn đốc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, công tác phòng chống lụt bão và phòng chống cháy nổ khu vực cơ quan; theo dõi đôn đốc các phòng thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan và kết luận của Giám đốc trong các cuộc họp giao ban; tổ chức thực hiện việc mua sắm các thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc và văn phòng phẩm; quản lý, giải quyết các thủ tục về đất đai trong phạm vi AMT quản lý; thực hiện các qui định của chính quyền địa phương nơi AMT đóng trụ sở, thay mặt lãnh đạo AMT làm việc với chính quyền địa phương để giải quyết các công việc có liên quan; soạn thảo, quản lý và tổ chức thực hiện các hợp đồng bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm thiết bị văn phòng làm việc và khu vực kho Hoà Cầm; thành viên thường trực các Hội đồng: Nâng bậc lương, xét lương hiệu quả hàng tháng, tuyển dụng, thi đua khen thưởng và kỷ luật; quản lý, sửa chữa các trang thiết bị văn phòng và các tài sản khác (kể cả hệ thống mạng máy tính, hệ thống thông tin liên lạc); hướng dẫn làm thủ tục cho các đoàn đi tham quan và học tập trong và ngoài nước; chủ trì công tác xây dựng và quản lý hệ thống quản lý chất lượng của Ban theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao. 

05/09/2013
 

» Tháo gỡ khó khăn công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 tuyến Dốc Sỏi- Pleiku 2

» Giải bài toán áp lực truyền tải điện

» Bản tin ngành điện tháng 8

» Trạm biến áp 220kV Ninh Phước và đấu nối được gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

» EVNNPT làm việc với tỉnh ủy Hà Tĩnh liên quan đến công tác BTGPMB dự án Đường dây 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch

» Chuyên mục Năng lượng và Cuộc sống: Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV1 19h

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV8 18h

» Thời sự 19h VTV1 (18/02/2020) - Chậm tiến độ đường dây 500Kv Bắc Nam mạch 3

» Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động trên công trình ĐZ 500kV mạch 3

» Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại Gia Lai của đường dây 500 Kv mạch 3

» Tết sớm trên công trường DZ 500Kv Mạch 3 - Thời sự 19h VTV1

» Khởi công các dự án ĐZ 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch – Vũng Áng và sân phân phối 500 kV TTĐL Quảng Trạch, ĐZ 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, ĐZ 500 kV Dốc Sỏi – Pleiku 2

» Phim kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» Các công trình trọng điểm giai đoạn 2011 đến nay

» Hội diễn văn nghệ và teambuilding chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» EVN làm việc với các địa Phương về triển khai ĐTXD ĐZ 500kV Mạch 3 Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2

» Bản tin EVNnews số 39 đưa tin EVNNPT sẵn sàng ứng dụng công nghệ 3D cho các dự án lưới điện

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Thông tấn ngày 19/7/2016: 10 năm Trạm 220 kV Vũng Tàu mới có thể giải phóng mặt bằng

» Bản tin Thời sự VTV1 ngày 30/3/2016: Kết nối truyền tải điện với Lào

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Quốc hội ngày 11/02/2016: "Xuân về trên công trình điện Quốc gia"

» Phóng sự trên kênh truyền hình Nhân dân ngày 08/02/2016: "Đón tết cùng công nhân ngành điện"

» Phóng sự trên HTV1 18h30 ngày 07/02/2016: Đảm bảo cung ứng điện cho Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Bính Thân 2016

» Tháo gỡ khó khăn công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 tuyến Dốc Sỏi- Pleiku 2

» Giải bài toán áp lực truyền tải điện

» Bản tin ngành điện tháng 8

» Trạm biến áp 220kV Ninh Phước và đấu nối được gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

» EVNNPT làm việc với tỉnh ủy Hà Tĩnh liên quan đến công tác BTGPMB dự án Đường dây 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch

» Chuyên mục Năng lượng và Cuộc sống: Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV1 19h

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV8 18h

» Thời sự 19h VTV1 (18/02/2020) - Chậm tiến độ đường dây 500Kv Bắc Nam mạch 3

» Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động trên công trình ĐZ 500kV mạch 3

» Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại Gia Lai của đường dây 500 Kv mạch 3

» Tết sớm trên công trường DZ 500Kv Mạch 3 - Thời sự 19h VTV1

» Khởi công các dự án ĐZ 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch – Vũng Áng và sân phân phối 500 kV TTĐL Quảng Trạch, ĐZ 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, ĐZ 500 kV Dốc Sỏi – Pleiku 2

» Phim kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» Các công trình trọng điểm giai đoạn 2011 đến nay

» Hội diễn văn nghệ và teambuilding chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» EVN làm việc với các địa Phương về triển khai ĐTXD ĐZ 500kV Mạch 3 Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2

» Bản tin EVNnews số 39 đưa tin EVNNPT sẵn sàng ứng dụng công nghệ 3D cho các dự án lưới điện

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Thông tấn ngày 19/7/2016: 10 năm Trạm 220 kV Vũng Tàu mới có thể giải phóng mặt bằng

» Bản tin Thời sự VTV1 ngày 30/3/2016: Kết nối truyền tải điện với Lào

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Quốc hội ngày 11/02/2016: "Xuân về trên công trình điện Quốc gia"

» Phóng sự trên kênh truyền hình Nhân dân ngày 08/02/2016: "Đón tết cùng công nhân ngành điện"

» Phóng sự trên HTV1 18h30 ngày 07/02/2016: Đảm bảo cung ứng điện cho Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Bính Thân 2016

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH

ĐIỆN MIỀN TRUNG

Giấy phép số: 150/GP-STTTT ngày 16/04/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp.
Địa chỉ: 478 - Đường 2/9 - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng
Copyright 2013 AMT
Allright reserved. Power by AMT

Điện thoại: 0236.2220366
Fax: 0236.2220367

 

HỖ TRỢ

Liên hệ ban biên tập
Liên hệ quảng cáo
Emaill hỗ trợ
Đóng góp ý kiến
MẠNG XÃ HỘI

Facebook
Twitter
RSS

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH

ĐIỆN MIỀN TRUNG

Giấy phép số: 150/GP-STTTT ngày 16/04/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp.
Địa chỉ: 478 - Đường 2/9 - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng
Copyright 2013 AMT
Allright reserved. Power by AMT

Điện thoại: 0236.2220366
Fax: 0236.2220367

 

HỖ TRỢ

Liên hệ ban biên tập
Liên hệ quảng cáo
Emaill hỗ trợ
Đóng góp ý kiến
MẠNG XÃ HỘI

Facebook
Twitter
RSS